INSIKTER

Kunskapsbank inom data och analys

Inlägg om Nyheter (2)

Power BI Dashboard in a Day 28 March 2023

Läs mer

Power BI Dashboard in a Day

Läs mer

World Cup 2022 – Stats

Läs mer

Snowflake Premier Partner

Läs mer

Data Dagen – Random Forest 10 år!

Läs mer

Nytt bolag i Danmark

Läs mer

DIAD Power BI Workshop

Läs mer

Microsoft Azure Immersion Workshop

Läs mer

Metod för att identifiera affärsdrivare

Läs mer

Microsoft Azure Immersion Workshop: AI

Läs mer

Budget & Prognos – Använd den data du redan har!

Läs mer

Val av budgetverktyg

Läs mer