INSIKTER

Kunskapsbank inom data och analys

Inlägg om Webinar & event

Val av budgetverktyg

Läs mer

Sales Forecast med Alteryx (On demand webinar)

Läs mer

Samhällsnytta med data (On demand webinar)

Läs mer

Migreringsstrategier för analysplattformar (On demand webinar)

Läs mer

Online & Butik – Optimering från ett helhetsperspektiv (On demand webinar)

Läs mer

Data Lake, Lakehouse eller Datawarehouse? (On demand webinar)

Läs mer

Finansiella Avvikelser (On demand webinar)

Läs mer

Churnanalys med Alteryx (On demand webinar)

Läs mer

10 Gyllene Principer för Enterprise Architecture

Läs mer

Analytics in a Day (On demand webinar)

Läs mer