Kraftfulla tjänster för datadriven tillväxt

Vi på Random Forest hjälper företag och organisationer att skapa datadriven tillväxt genom att samla in, analysera och visualisera data. Genom att utnyttja kraften hos Business Intelligence, Data Management och avancerad analys kan vi erbjuda våra kunder effektiva verktyg som optimerar verksamheten och ökar affärsvärdet.
Services

Data
Management

Dataplattform

Data Warehouse

Data Lake

Data Integration

Lakehouse

Strömmande data

Business
Intelligence

Rapportering

Visualisering

Modellering

Nyckeltal & Affärsregler

Self Service BI

 

Avancerad
Analys

Kundanalys

Lönsamhetsanalys

Bildigenkänning

Maskininlärning

Generativ AI

Artificiell Intelligens

Image 24-1

Data
Management

Bra datakvalitet är basen för intelligenta beslutsstöd. Idag återfinns data på många olika platser och ofta i stora mängder, därför är det viktigt att samla ihop, hantera och kvalitetssäkra alla data på ett och samma ställe.

Vi hjälper er med detta så att ni får full kontroll på era interna och externa affärsdata. Vi ser även till att ni får den teknik som passar er verksamhet bäst – vare sig det handlar om en molnbaserad plattform eller om en hybridlösning.

Business
Intelligence

Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för olika typer av beslutsstöd som hjälper till att omvandla data till information så att företag och organisationer kan fatta bättre beslut. Enkelt uttryckt handlar det om att vinna affärskritiska insikter genom att hantera, förstå och presentera data på ett effektivt sätt.

För att maximera värdet av en BI-investering tycker vi att beslutsstödet bör genomsyra hela verksamheten – med så mycket automatik som möjligt – och användas för både operativa och strategiska beslut.

Image 26

Avancerad analys

Avancerad analys innebär att man använder statistiska metoder, maskininlärning och avancerade algoritmer för att hitta mönster i data som är svåra att upptäcka själv. Dessa kan användas för att förutsäga kundbeteenden, hitta kandidater till merförsäljning, personalisera webben, göra prognoser och mycket annat.

Vi på Random Forest är specialister inom avancerad analys och har stor erfarenhet av att hjälpa företag att få ut det mesta av sina data – både on-prem och i molnet.

AI-BI-red-2