Jämtkraft effektiviserar krafthandeln

AdobeStock_633302712-1

Jämtkraft producerar, distribuerar och säljer el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och skog. I dag befinner sig bolaget i en omställning där man går från traditionellt energibolag till framtidssäkert kraftbolag. Random Forest har spelat en viktig roll i det arbetet.

Historiskt sett har energibranschen utmärkts av en linjär affärsmodell där energi omvandlas, transporteras och förbrukas. Men de senaste årens utveckling har inneburit stora förändringar, inte minst inom lagring, optimering och handel av el. Priselasticitet har gjort människor mer medvetna om sin konsumtion och många gör nu aktiva val som att köra tvättmaskinen på natten eller ladda bilen när det är lägre pris – samtidigt som man kan producera el på egen hand (solceller). Dagens energisystem måste kunna förse både konsumenter och producenter med snabb och tillförlitlig information.

BEHOVET AV DATA

Jämtkraft började med krafthandel för tre år sedan. Första steget var att ta in bättre väderdata för att förbättra prognosticeringen, vilket också resulterade i att man kunde sätta priser som var 17% mer ackurata. Efter en tid insåg man dock att det var många fler datavariabler som var viktiga för att kunna sätta pris, optimera drift, välja tidpunkt för lagring m.m. Man behövde helt enkelt massor av information för att kunna optimera och vara lyckosamma.

SAMARBETET MED RANDOM FOREST

Jämtkrafts strategi handlar om att kunna flytta energi i tid, form och rum. För att åstadkomma detta behövs datacentricitet och datadrivna beslut. En effektiv krafthandel som hanterar fysisk kraft förutsätter att multipla informationskällor kan föras samman och analyseras snabbt:

”Random Forest har hjälpt oss när det gäller vår ansats för prissättning av kraft. Vi går från timaräkning till kvartsavräkning och i framtiden till realtidsavräkning – och här blir det väldigt viktigt att ha rätt information för att kunna sätt rätt pris. Random Forest har inte bara hjälpt oss att bygga datamodellerna, de har också utbildat oss i att använda dem och lärt oss att bygga själva. Så de har varit väldigt generösa i den pedagogiska ansatsen”, säger Sandra de Brito, CIO på Jämtkraft.

Samarbetet mellan Random Forest och Jämtkraft inleddes i januari 2022:

”Det är en utmaning att få till bra kortsiktiga leveranser där avancerad analys tillämpas för att skapa verksamhetsnytta, och samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv där data kan återanvändas till flera möjligheter, utan att analysplattformen drabbas av växtvärk. Genom att vi har valt en flexibel grundläggande lakehouse-arkitektur i molnet – tillsammans med hög tillit i samarbetet – har vi säkrat att vi arbetar smart både i det korta och det långa loppet”, säger Gustav Rengby, Vice VD på Random Forest.

Kundcase och föredrag från Datadagen, 2023.

”Random Forest har hjälpt oss när det gäller vår ansats för prissättning av kraft. Vi går från timaräkning till kvartsavräkning och i framtiden till realtidsavräkning – och här blir det väldigt viktigt att ha rätt information för att kunna sätt rätt pris. Random Forest har inte bara hjälpt oss att bygga datamodellerna, de har också utbildat oss i att använda dem och lärt oss att bygga själva. Så de har varit väldigt generösa i den pedagogiska ansatsen”

- säger Sandra de Brito, CIO på Jämtkraft.

”Det är en utmaning att få till bra kortsiktiga leveranser där avancerad analys tillämpas för att skapa verksamhetsnytta, och samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv där data kan återanvändas till flera möjligheter, utan att analysplattformen drabbas av växtvärk. Genom att vi har valt en flexibel grundläggande lakehouse-arkitektur i molnet – tillsammans med hög tillit i samarbetet – har vi säkrat att vi arbetar smart både i det korta och det långa loppet”

- säger Gustav Rengby, Vice VD på Random Forest.

MatsLind_JK-Mullberget221006_298

 

jamtkraft_primar_cent

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?