MAXIMERA AFFÄRSNYTTAN NÄR DU TAR STEGET TILL MOLNET

BI Roadmap

Roadmap
HS-Roadmapbi

Med vårt paket BI Roadmap får du ut mesta möjliga affärsnytta av din satsning på Business Intelligence i molnet.

Genom att upprätta en tydlig arbetsplan får du ut maximalt värde av din satsning på Business Intelligence. Samtidigt förankrar du vad, när, hur och i vilken ordning resan ska göras hos både verksamhet och IT.

En Bi Roadmap hjälper vi dig att genomföra en förstudie och ta fram en arbetsplan för de kommande två åren. Till ett fast pris. Arbetsplanen kommer att ge dig ett tillförlitligt underlag för hur du och din verksamhet steg för steg ska ta dig vidare de närmsta åren.

Vi har tagit fram ett guide där du efter att ha svarat på ett antal frågor får en sammanställd rapport där du kan se dina styrkor och svagheter hur du ligger till jämfört med andra inom din bransch.

Säkerställer er investering i Business Intelligence

Att flytta upp sin IT-miljö i molnet är ett bra sätt att minska kostnaderna för infrastruktur men framför allt öppnar ni upp för nya affärsmöjligheter när ni kan börja jobba med Business Intelligence i molnet. Genom att ta fram en Roadmap BI kan affärsmöjligheterna tas tillvara samtidigt som du undviker alla fallgropar på vägen. Dessutom får du en plan för hur du steg för steg kan skapa en riktigt bra dataplattform som du kan bygga vidare på.

Affärsnytta och teknik

Arbetet startar med en workshop där representanter från både din affärsverksamhet och IT-avdelning är med för att skapa en arbetsplan – en Roadmap BI – som tar hänsyn till både de business case ni har och till er IT-miljö. Kanske har ni redan vissa delar i molnet och vill ta reda på hur ni ska ta er vidare på bästa sätt? I er Roadmap BI fastställer ni inom vilka informationsområden ni vill använda Business Intelligence (till exempel ekonomi, HR, CRM och så vidare) och i vilken ordning de ska flyttas upp i molnet.

Tydlig väg framåt

Med en tydlig tvåårsplan vet du att du får affärsnytta i varje steg. Samtidigt har du organisationen med dig och skapar en lösning som passar arkitekturen i din befintliga IT-miljö. Med Roadmap BI bryggar du gapet mellan affärsverksamhet och IT och får ut maximalt av kommande satsningar på Business Intelligence i molnet. Vi jobbar med Microsoft Azure som molnplattform.

Fördelar med Roadmap BI

 • Få en tydlig bild av hur du kan öka affärsnyttan med BI i molnet
 • Prioritera era satsningar rätt på Business Intelligence
 • Planera för en dataplattform som är säker, billig och lätt att förvalta
 • Skapa en arbetsplan på två års sikt
 • Undvik vanliga fallgropar
 • Roadmap BI levereras till fastpris

Fem framgångsfaktorer för BI i molnet

 1. Det finns en person internt som driver Business Intelligence-projektet och som ser affärsnyttan med att använda data som beslutsstöd.
 2. Det finns en roadmap som fastställer arbetsplanen på två års sikt för att ta steget till molnet. Om du vill kan du få hjälp av oss med en Power BI Roadmap till ett fast pris.
 3. Se upp för scope creep. Underskatta inte komplexiteten när du bygger vidare på ditt system.
 4. Varje enskilt bästa verktyg blir inte sammantaget bästa lösningen. Se till att de fungerar ihop.
 5. Blanda inte gammalt tänk med ny teknik. Best practices som funnits för on premises går inte alltid att flytta över direkt till molnet.Om du vill kan vi först hjälpa dig att ta fram en plan, en Power BI Roadmap, för att ta steget upp i molnet med Business Intelligence.

Boka kostnadsfri rådgivning med våra BI-experter

Kontakta oss för ett videomöte. En kort genomgång om vad ni vill uppnå med BI och hur våra BI-konsulter kan hjälpa er.