Data Management

BRA DATAKVALITET ÄR BASEN FÖR INTELLIGENTA BESLUTSSTÖD

 

Bra datakvalitet är basen för intelligenta beslutsstöd. Vi hjälper dig att extrahera, transformera, integrera och analysera din interna och externa affärsinformation. Vi hjälper dig även att välja den teknik som passar din verksamhet bäst, vare sig det är i molnet eller en hybridlösning.

Varför behövs en dataplattform?

Data management handlar till stor del om att skapa en dataplattform för att kunna hantera information på ett effektivt sätt. Generellt finns det olika typer av data, såsom strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad data. Data kan även vara snabb (strömmande) eller långsam (som bara uppdateras efter vissa intervall).

Alla dessa olika data behöver samlas ihop och hanteras på ett och samma ställe för att skapa en bra grund för beslutsstöd. Datan kan struktureras och sparas på olika sätt, beroende på behov, i till exempel ett Data Warehouse eller i en Data Lake.

Så kan vi hjälpa dig

Data management omfattar både organisatoriska och tekniska aspekter.

Organisation

Det behöver finnas en organisation kring företagets datahantering som klargör vem som äger de olika definitionerna för vem som till exempel ska betraktas som kund eller anställd, eller hur man ska se på vad som är företagets marginal.

Här kan vi hjälpa till genom att ta fram en strategi för hur ni ska börja jobba mer effektivt mer er data.

Teknik

Den tekniska aspekten handlar till stor del om var plattformen ska ligga – i molnet eller en hybridlösning, liksom vilka komponenter som ska ingå i lösningen.

Vi hjälper dig att bygga en dataplattform som passar din verksamhet och som kan skalas upp och byggas ut vid behov. Vi ser också till att dataplattformen är säker, så billig som möjlig att förvalta och enkel att utveckla.

Fördelar med att bygga en dataplattform i molnet

Att gå från en traditionell serverstruktur till en PaaS-baserad lösning är avgörande för att kunna utnyttja de många nya tjänster som finns idag för Business Intelligence. Dessutom minskar behovet dramatiskt av att installera och underhålla plattformen eftersom infrastrukturen är outsourcad.

Användning av PaaS betalas per timme vilket gör att du endast betalar för det du behöver och kan skala upp efter behov. Med en molnplattform säkerställer att du alltid har den senaste versionen och licensiering ingår vilket minimerar den totala kostnaden för plattformen. På Random Forest använder vi oss av Microsoft Azure som molnplattform. 

Starta enkelt med våra paket till fast pris

Vi har färdiga paket till fast pris som hjälper dig att skapa grunden för en dataplattform i molnet samtidigt som du maximerar affärsnyttan med din Business Intelligence-lösning.

BI ROADMAP

Testa Business Intelligence i molnet med vårt pilotpaket BI Cloud. Till ett fast pris har du möjlighet att utvärdera hur Business Intelligence kan skapa värde i en avgränsad del av din verksamhet.

BI CLOUD

Testa Business Intelligence i molnet med vårt pilotpaket BI Cloud. Till ett fast pris har du möjlighet att utvärdera hur Business Intelligence kan skapa värde i en avgränsad del av din verksamhet.

Share This