Data Management

Bra datakvalitet är basen för intelligenta beslutsstöd. I dag återfinns data på många olika platser och ofta i stora mängder, därför är det viktigt att samla ihop, hantera och kvalitetssäkra alla data på ett och samma ställe. Vi på Random Forest hjälper er med detta så att ni får full kontroll på era interna och externa affärsdata. Vi ser till att ni får den tekniska plattform som passar er verksamhet bäst idag, men som också kan byggas vidare på. 

BI-1
Image 24-1

Därför behövs en
dataplattform

Data management handlar till stor del om att skapa en gemensam dataplattform för att kunna hantera information på ett effektivt sätt och säkerställa bra datakvalitet. Med en stabil dataplattform finns data och information samlat, uppdaterat och tillgängligt på ett ställe för flera i organisationen. När information finns samlad kan ni undvika missförstånd eftersom alla får tillgång till samma entydiga data och samtidigt minska riskerna för regelbrott och säkerhetsintrång. 

Alla typer av data – strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade – behöver samlas ihop och hanteras i en dataplattform. Hur man väljer att göra detta varierar beroende på behov, men ofta använder man sig av ett Data Warehouse eller en Data Lake.

Fördelar med en
dataplattform i molnet

Att gå från en traditionell serverstruktur till en PaaS-baserad lösning (Platform as a Service) är avgörande för att kunna utnyttja många av de nya BI-tjänster som finns i dag. Dessutom minskas behovet av att installera och underhålla plattformen dramatiskt eftersom infrastrukturen är outsourcad.

Användning av PaaS betalas per timme vilket gör att ni endast betalar för det ni behöver, sedan kan ni skala upp efter behov. Licensieringen ingår också vilket minimerar den totala kostnaden för plattformen. Ytterligare en fördel är att ni alltid säkerställer att ni har den senaste versionen.

Så kan vi hjälpa dig

Data Management omfattar både organisatoriska och tekniska aspekter. Det behöver finnas en organisation kring företagets datahantering som klargör vem som äger olika definitioner för vem som t.ex. ska betraktas som kund eller anställd, hur man ska bedöma företagets marginal m.m. Här kan vi hjälpa er att ta fram en strategi.

Den tekniska aspekten handlar till stor del om var plattformen ska ligga – i molnet eller i en hybridlösning – liksom vilka komponenter som ska ingå i lösningen. Vi hjälper er att bygga en säker dataplattform som är enkel att utveckla och ekonomisk att förvalta. På Random Forest använder vi oss av de stora molnleverantörerna, som t.ex. Microsoft Azure.

BUSINESS INTELLIGENCE

BI Roadmap

Skapa en tydlig arbetsplan för att få ut maximalt värde av din satsning på Business Intelligence i molnet. Du får samtidigt en plan för hur du ska bygga en dataplattform som är säker, enkel att utveckla och så billig som möjlig att förvalta.
BUSINESS INTELLIGENCE

BI Cloud

Testa Business Intelligence i molnet med vårt pilotpaket BI Cloud. Till ett fast pris har du möjlighet att utvärdera hur Business Intelligence kan skapa värde i en avgränsad del av din verksamhet.