Business Intelligence

BRA DATAKVALITET ÄR BASEN FÖR INTELLIGENTA BESLUTSSTÖD

 

Traditionellt har Business Intelligence använts för planering, budgetering och för att följa upp verksamhetens mål. För att maximera värdet av en Business Intelligence-investering är vår syn att beslutsstödet ska genomsyra hela verksamheten, med så mycket automatik som möjligt, och användas för både operativa och strategiska beslut framåt i tiden.

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligens är ett samlingsbegrepp för olika typer av beslutsstöd. Syftet med Business Intelligence är att omvandla data till information, så att företag och organisationer kan fatta bättre, datadrivna beslut.

Så kan vi hjälpa dig

Vi på Random Forest hjälper dig att utnyttja data som beslutsstöd för att få ut största möjliga värde för verksamheten. Tänk stort – börja smått är vår ledstjärna. Vi skapar en lösning där du direkt får affärsnytta av ditt beslutsstöd. Med en skalbar och flexibel infrastruktur kan du successivt bygga ut din lösning till att omfatta de flesta eller alla delar av din verksamhet. 

Nya möjligheter med Business Intelligence i molnet

Många företag väljer att ha sin Business Intelligence-lösning i molnet. Molnet ger många fördelar. Du slipper till exempel ta hand om hårdvara, licenser och uppgraderingar och sparar kostnader eftersom du delar resurser med andra företag. Dessutom erbjuder molnet säker åtkomst till din företagsinformation oavsett om du jobbar mobilt eller från kontoret. Molnet ger också helt andra möjligheter att jobba med stora datamängder och gör därmed ditt beslutsstöd både snabbare och effektivare.

Vi hjälper dig att skräddarsy en Business Intelligence-lösning oavsett om du väljer att ha hela lösningen i molnet eller en hybridlösning. Vi använder oss av Microsoft Azure som molnplattform. 

Starta enkelt med våra paket till fast pris

Vi har färdiga paket till fast pris som snabbt hjälper dig att ta steget till molnet samtidigt som du maximerar affärsnyttan med din Business Intelligence-lösning.

BI ROADMAP

Skapa en tydlig arbetsplan för att få ut maximalt värde av din satsning på Business Intelligence i molnet. Du får samtidigt en plan för hur du ska bygga en dataplattform som är säker, enkel att utveckla och så billig som möjlig att förvalta.

BI CLOUD

Testa Business Intelligence i molnet med vårt pilotpaket BI Cloud. Till ett fast pris har du möjlighet att utvärdera hur Business Intelligence kan skapa värde i en avgränsad del av din verksamhet.

Ladda hem vår strategiguide inför en investering i Business Intelligence

Share This