Business Intelligence

Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för olika typer av beslutsstöd som hjälper till att omvandla data till information så att individer, företag och organisationer kan fatta bättre och mer välgrundade beslut. Enkelt uttryckt handlar det om att vinna affärskritiska insikter genom att hantera, förstå och presentera data på ett effektivt sätt.

BI-2

Låt BI genomsyra
hela verksamheten

Traditionellt har Business Intelligence använts för planering, budgetering och uppföljning av verksamhetsmål. Men för att maximera värdet av en BI-investering tycker vi att beslutsstödet bör genomsyra hela verksamheten – med så mycket automatik som möjligt – och användas för både operativa och strategiska beslut. 

Det är också viktigt att beslutsstödet följer med och uppdateras i takt med att verksamheten utvecklas. Det gör att ni kan agera snabbt på förändringar och säkerställer att era data omvandlas till aktuella insikter för alla i er organisation.

Image 26

Nya möjligheter i molnet

Många företag väljer att ha sin BI-lösning i molnet, vilket ger en rad fördelar. Ni slipper ta hand om hårdvara, licenser och uppgraderingar och kan också minska kostnaderna eftersom resurser delas med andra företag. Dessutom erbjuder molnet säker lagring och åtkomst till företagsinformation oavsett om ni jobbar mobilt eller från kontoret.

Molnet ger också helt andra möjligheter att bearbeta stora datamängder och gör därmed ert beslutsstöd både snabbare och effektivare. På Random Forest använder vi oss av de stora molnleverantörerna, som t.ex. Microsoft Azure.

Så kan vi hjälpa dig

Vi hjälper er att utnyttja data som beslutsstöd för att få ut största möjliga värde av verksamheten. Tänk stort – börja smått är vår ledstjärna. Vi skapar en lösning där ni direkt får affärsnytta av ert beslutsstöd. Med en skalbar och flexibel infrastruktur kan ni successivt bygga ut er lösning till att omfatta de flesta, eller alla, delar av er verksamhet.

Vi hjälper er att skräddarsy en BI-lösning oavsett om ni väljer att ha allting i molnet eller föredrar en hybridlösning.BUSINESS INTELLIGENCE

BI Roadmap

Skapa en tydlig arbetsplan för att få ut maximalt värde av din satsning på Business Intelligence i molnet. Du får samtidigt en plan för hur du ska bygga en dataplattform som är säker, enkel att utveckla och så billig som möjlig att förvalta.
BUSINESS INTELLIGENCE

BI Cloud

Testa Business Intelligence i molnet med vårt pilotpaket BI Cloud. Till ett fast pris har du möjlighet att utvärdera hur Business Intelligence kan skapa värde i en avgränsad del av din verksamhet.

Ladda hem vår strategiguide inför en investering i Business Intelligence

Optimera-BI-strategi