Frukostmöte, AI, Prediktiv analys, maskininlärning och avancerad analys

Samtidigt som datamängderna och datakvaliteten har ökat i IT-systemen så har det blivit enklare att utnyttja AI-teknik för att förbättra och automatisera verksamheten.

Men hur ska man komma igång och vad är möjligt idag?

På detta frukostseminarium pratar vi om:

  • Vad är AI?
  • Hur kan AI användas idag?
  • Framgångsfaktorer för ett AI-projekt
  • Hur man kommer hela vägen till implementerad analys 

 

Detta seminariet blev en succé och vi planerar tillsvidare fler tillfällen under nästa år. Är ni i nyfikna på vad AI skulle kunna göra för er, kommer vi gärna och håller presentationen för ansvariga. Hör av dig på info@randomforest.hemsida.eu

Share This