Vi går igenom hur du kan dra nytta av avancerad analys för att automatisera och optimera din säljprognos med analysverktyget Alteryx.

Desto bättre vi kan förutse våra kunders behov desto bättre kan vi planera verksamheten. Kan vi förstå framtida behoven så kan vi bland annat planera:

  • Prissättning
  • Inköp
  • Logistik
  • Bemanning

Att utnyttja statistisk analys och maskininlärning kan innebära att vi ytterligare kan optimera eller helt automatisera delar av dessa processer.

På detta webinarium går vi igenom:

  • Vad är nyttan med säljprognostisering?
  • Introduktion Alteryx
  • Metodik – hur gör man?
  • Demo av sales forecasting i analysverktyget Alteryx