Data Lake, Lakehouse eller Datawarehouse – Så ska du tänka

Ett samtal om informationsdesignen i en molnet-implementation.

 

Att en nybyggd business intelligence-lösning är i molnet är idag i stort sett en självklarhet. Vi har förstått att molnet är framtidens melodi och likt att vi inte lagrar pengar i madrassen utan har dessa på banken så har vi nu datat i molnet. Det finns dock många nya begrepp som kommer med möjligheten till oändlig och flexibel prestanda i molnet. Samtidigt har Big Data-lösningarna nått en avsevärd mycket högre mognadsgrad att det går att jämföra med de klassiska databaserna som använts tidigare för lagringen av affärsinformationen i en BI-lösning.

Inför en molnet-implementation ställs man inför frågan vilka delar av data transformeringarna ska ligga i vilka komponenter? Kommer Data Laken vara tillräcklig eller behöver vi fortfarande ett Datawarehouse? Behoven kan självklart förändras med tiden men det bästa är självklart att försöka välja något som man troligtvis passar verksamheten bäst utan att bli för kostsamt.

På detta webinarium går vi igenom vilka komponenter som finns att välja på och de grundläggande designvalen som kan göras utifrån detta. Vi diskuterar därifrån för- och nackdelar med olika designalternativ utifrån några typiska behov av BI-lösning.

webinar Data Lakehouse

Agenda

  • Datawarehouse, Data Lake och Lakehouse – vilka komponenter finns?
  • Skillnaderna mellan komponenterna
  • Tillämpning – När passar vad?
  • I detta webinarium utgår vi ifrån komponenterna tillgängliga i Microsoft Azure men dialogen är på en generell nivå och kan tillämpas i andra molnmiljöer också.

Se webinar

Share This