Hur framtagning av budget kan gå från veckor till dagar

Budget- och prognosprocessen är ofta onödigt tidskrävande för många företag där man förlitar sig på Excel-ark. Anledningen är bristande möjlighet till samarbete, komplicerad versionshantering, manuella utdrag av referensdata från olika system samt svåröverskådlig konsolidering med stora risker för fel.

Detta webinarium kommer handla om hur budgetprocessen kan effektiviseras genom rätt systemstöd, demonstrerat i budgeteringsverktyget BizView.

 

Agenda

  • Budget baserad på affärsdrivare i en miljö med samma flexibilitet som ett kalkylark, men med central datalagring.
  • Systemstöd för arbetsflöde.
  • Löpande uppföljning mot utfall.
  • Scenarioanalys.