EN ÖPPEN OCH ENKEL PLATTFORM FÖR ATT LAGRA OCH HANTERA ALL DIN DATA OAVSETT KRAV PÅ BELASTNING OCH OMFÅNG.

Databricks Lakehouse
Plattform

Random-Forest-DataBricks-Data-Lake
Marketecture-min

Databricks kombinerar Enterprise-funktionalitet med innovationerna från öppen källkod, vilket möjliggör storskalig databehandling. Förenkla och påskynda data science på stora datamängder. Standardisera ML-livscykeln från experiment till produktion.
Från de ursprungliga skaparna av Apache Spark ™, Delta Lake och MLflow, programvara som idag driver utvecklingen inom data och AI med hjälp av miljontals utvecklare.

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?

Delta Lake

Analys som automatiserar och optimerar affärsresultat

Säkerhet

Delta Lake ger datasäkerhet och skalbarhet till din befintliga data lakes med ett transaktionslager med öppen källkod utformad för hela datalivscykeln.

Hög prestanda

Enkel databehandling på automatisk skalbar infrastruktur. Drivs av optimerad Apache Spark™ för upp till femtio gånger snabbare prestanda.

Data Science och maskininlärning

Samarbete och samverkan med maskinginlärning genom hela data- och processflödet.

Gemensamma Notebooks

Skapa en tydlig arbetsplan för att få ut maximalt värde av din satsning på Business Intelligence i molnet. Du får samtidigt en plan för hur du ska bygga en dataplattform som är säker, enkel att utveckla och så billig som möjlig att förvalta.

Optimerade ML-miljöer

En klickåtkomst till förkonfigurerade ML-miljöer för förstärkt maskininlärning med toppmoderna och populära ML-verktyg.

Komplett ML-livscykel

Spåra och dela experiment, reproducera körningar och hantera modeller tillsammans från ett centralt arkiv, från experiment till produktion.

Affärsanalys

Mer omfattade och uppdaterad data för bättre insikter för hela din organisation.

Hämta data med SQL

Kör SQL-förfrågningar direkt mot din Data lake. Datahantering till betydligt lägre pris än traditionella molndatalager.

Visualisera och dela insikter

Visualisera sökresultat snabbt och enkelt i Dashboards, med automatiska varningar för kritiska förändringar.

Bred integrering av BI-verktyg

Använd dina föredragna BI-verktyg, som exempelivs Tableau och Microsoft Power BI. Optimerade API för snabb prestanda och låg latens mot din Data lake.

Säkerhet och administration på Enterprise-nivå

En säker och skalbar multi-cloud plattform med miljontals med användare.

Plattformssäkerhet

Ge alla dina användare korrekt access med omfattande granskningsspårning. Använd dina befintliga molnsäkerhetspolicyer och identitetshanteringssystem för att skapa kompatibla, privata och isolerade arbetsytor.

360° administration

Komplett tillgänglighet av samarbetsytor för alla projekt samtidigt. Hantera enkelt användaråtkomst, kontrollera dataanvändning och analysera aktivitet med bibehållen kontroll och säkerhet.

Skalbar

Använd fullständigt konfigurerade datamiljöer och API: er för att snabbt ta er från initiativ till utveckling och produktion. Väl i produktionen kan datateam använda autoskalning på begäran. Detta för att optimera prestanda och minska driftstiden för data piplines och ML-modeller i produktionen.

Multi-cloud Management

Integrera säkert en plattform mot flera molnlösningar så att dina datateam kan göra dataanalys och maskininlärning utan att användarna behöver lära sig molnspecifika verktyg och processer.

Redo att testa DataBricks?

Comcasts resa till att bygga en storskalig agil data- och AI-plattform

I det här samtalet beskriver Jim Forsythe och Jan Neumann Comcasts infrastruktur för data- och maskininlärnings, byggd på Databricks Unified Data Analytics Platform. Comcast använder databaser för att träna och driva maskininlärningsmodellerna i hjärtat av dessa produkter och få djupare inblick i hur dess användare använder dessa produkter.