Cloud BI 

Skalbar pilotinstallation av business intelligence
med molnbaserad dataplattform för drift och utvärdering

System för Business Intelligence är idag kraftfulla och intuitiva verktyg, inte minst med Microsoft Power BI. Men för att kunna utnyttja kraften i visualisering och möjligheten att överblicka detaljer, krävs naturligtvis korrekt data i botten. Om Power BI är din instrumentpanel, blir Azure din motor med data som bränsle.

Vi utvecklar utifrån regeln, Tänk stort – börja smått! Det göra att vi kan säkerställa att din installation har alla nödvändiga komponenter samt att den är skalbar inför framtiden.

Random Forest Cloud BI

BI Cloud är ett pilotpaket som gör det möjligt för ditt företag att snabbt komma igång med Business Intelligence i molnet. Ni kan utvärdera vilken nytta Business Intelligence i molnet kan ge din verksamhet innan du gör mer omfattande förändringar. Med pilotpaket BI Cloud kan du göra ett mindre projekt på en utvald del av verksamheten – till ett fast pris och du är igång på ett par veckor!

Därefter kan du välja om du vill gå vidare, antingen i egen regi eller tillsammans med oss. 

 

Kom igång på två veckor

Börja med att välja ut några områden där du vill testa Business Intelligence i molnet. När du har försett oss med den information och de behörigheter vi behöver tar det oss två veckor att bygga pilotprojektet. Därefter är du igång.

Om du vill kan vi först hjälpa dig att ta fram en plan, en Power BI Roadmap, för att ta steget upp i molnet med Business Intelligence.

Vi kan business intelligence

På Random Forest har vi byggt PaaS-lösningar i Microsoft Azure under flera års tid. Bland annat var vi först i Sverige med att skapa en komplett Business Intelligence-lösning i molnet. Med den erfarenheten i botten har vi kunnat etablera best practice för att bygga lösningar i Microsoft Azure.

Get started in two weeks

Start by selecting a few areas where you want to test Business Intelligence in the cloud. Once you've provided us with the information and permissions we need, it will take us two weeks to construct the pilot project. Then you're good to go.

If you want, we can help you develop a plan first, a Power BI Roadmap, to take the step up into the cloud with Business Intelligence.

Random Forest

We know business intelligence

At Random Forest, we have been building PaaS solutions in Microsoft Azure for several years. Among other achievements, we were the first in Sweden to create a complete Business Intelligence solution in the cloud. Based on this experience, we have been able to establish best practices for building solutions in Microsoft Azure.

Fördelar med en dataplattform

Dataplattformen fungerar som BI-systemets motor och innebär en mängd fördelar och möjligheter:  

  • Samla ihop, tvätta och integrera information centralt, istället för i varje rapport.
  • Skapa en version och samsyn kring hur informationen ska tolkas (affärsregler etc.), t.ex. så inte alla har olika definitioner av samma nyckeltal.
  • Säkerhet och distribution av data – med central säkerhet kunna distribuera och ge tillgång till rätt beslutsstöd genom hela organisationen.
  • Att koppla upp sig direkt mot affärssystemen skapar en risk att sänka prestandan om man ställer tunga frågor.
  • Kunna spara och möjliggöra analys av data över tid – Vilket många gånger är svårt i operativa systemen.

Tecken på att ni bör investera i en dataplattform

  • Är du orolig för att verksamheten mailar omkring känslig information i olika Excelrapporter?
  • Vill du låta användarna kunna bygga rapporter själva, men ändå ha kontroll över säkerhet och data kvalitet?
  • Vill du att fler ska kunna arbeta datadrivet, från både kontor och ute i fält?
  • Har ni problem med att alla har sina egna varianter av nyckeltal?

 

Power BI och Azure från Microsoft

BI Cloud är baserat på Microsoft Azure PaaS. Att gå från en traditionell serverstruktur till en molnbaserad lösning i Microsoft Azure innebär att du får en arkitektur som smidigt kan skalas upp och byggas ut efter behov.

Med all data samlad på ett ställe i ett Data Warehouse i molnet har du full kontroll över datan och kan vara säker på att du alltid har den senaste versionen. Microsoft Azure innehåller dessutom mängder med tjänster, såsom Power BI med inbyggd visualisering. Systemet kan även byggas ut med till exempel data lake och avancerad analys.

Annat BI-system?

Använder ni redan ett annat system och är i behov av en dataplattform kan Azure användas som motor till ert befintliga system. 

Tala med en av våra BI-experter

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. En kort avstämning för att höra vad ni vill lösa med BI och om vår expertis skulle kunna hjälpa er.

Med BI CLOUD får du

Z

Starta med ett mindre projekt

Z

Undvik vanliga fallgropar

Z

Utnyttja best practice

Z

Fast pris

Z

Igång på två veckor

Business Intelligence i molnet med Academic Work

Hör Academic Work berätta om deras satsning på Business Intelligence med mikrotjänster i Microsoft Azure.

Fem framgångsfaktorer för BI i molnet

1. Det finns en person internt som driver Business Intelligence-projektet och som ser affärsnyttan med att använda data som beslutsstöd.

2. Det finns en roadmap som fastställer arbetsplanen på två års sikt för att ta steget till molnet. Om du vill kan du få hjälp av oss med en Power BI Roadmap till ett fast pris.

3. Se upp för scope creep. Underskatta inte komplexiteten när du bygger vidare på ditt system.

4. Varje enskilt bästa verktyg blir inte sammantaget bästa lösningen. Se till att de fungerar ihop.

5. Blanda inte gammalt tänk med ny teknik. Best practices som funnits för on premises går inte alltid att flytta över direkt till molnet.Om du vill kan vi först hjälpa dig att ta fram en plan, en Power BI Roadmap, för att ta steget upp i molnet med Business Intelligence.

Share This