OPTIMERA DIN BUDGET- OCH PROGNOSPROCESS MED AIMPLAN OCH POWER BI

Budget och prognos med
Power BI

RG-Bizview-BG-2
aimplan-opex

Förenkla och effektivisera ert budget- och prognosarbete genom ökad automatisering.

Genom att utöka Power BI med Aimplan skapas förutsättningar för att optimera er budget- och prognosprocess.

Du kan också läsa mer på Aimplans hemsida: https://www.aimplan.com

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?

Varför använda Microsoft Power BI som grund för planering, prognostisering och budgetering?

Power BI rankas som ledande inom rapportering, dataanalys och datavisualisering. Men avsaknaden av inbyggda prognos- och planeringsfunktioner, gör att Power BI inte stödjer många av de krav som kommer från CFO och controllers när det gäller finansiell rapportering.

Aimplan utökar Power BI med kapabiliteter som gör att man får en fulländad lösning för planering, prognostisering och budgetering.

Wheel
aimplan-sales-demo

Fördelar jämfört med traditionella FP&A-verktyg

  • Sammanfoga operativ och finansiell rapportering med planering i samma verktyg.
  • Nyttja data i dina befintliga datamodeller i Power BI.
  • Uppbyggd från grunden, specifikt för Power BI.
  • Skapad för enkelhet och självbetjäning.
  • Utmärkt dataanslutning och datatransformation.
  • Först och främst molnbaserad med hög prestanda.
  • Kostnadseffektivt.

Utöka Power BI till en fullskalig lösning för både analys och planering

Nästa generations SaaS-lösning för verksamhetsstyrning, planering, budgetering och prognos i Power BI.

Ta kontakt med oss om du vill veta mer!

aimplan-white-logo-no-background
logo_powerbi