Thomas Concrete Group – Datakultur i praktiken

Thomas-Concrete-Group-i-USA

Thomas Concrete Group producerar och distribuerar färdigblandad betong åt kommersiella och privata kunder. Företaget jobbar även med prefabricerad betong till bostadshus och bedriver egen FoU inom betong och cement. Thomas Concrete Group är verksamt i USA, Sverige, Norge, Tyskland och Polen med nästan 160 fabriker.

”Att ha pålitligt och lättillgängligt data är viktigt i vår ambition att hjälpa kunderna på bästa möjliga sätt. Genom att skapa en enda sanningskälla (SSOT) kommer vi kunna erbjuda information och nya insikter till både kunder och medarbetare. Den nya digitala plattformen gör att vi kan bygga innovativa tjänster som kommer hjälpa till att digitalisera marknaden.”

Lennart Björnström, CIO, Thomas Concrete Group

“Thomas Concrete Group kom till oss eftersom vi har en unik erfarenhet av att bygga molnbaserade dataplattformar i Microsoft Azure. De behövde en pålitligt och skalbar dataplattform som kunde ge användarna tillgång till data nästan i realtid, vilket vi också levererade.”

Simon Simonsson, konsult, Random Forest

Utmaning

Thomas Concrete Group hade en arbetsmodell som gjorde att företaget var beroende av konsulter för att hantera och skapa nya rapporter. All data fanns där hela tiden, men de var inte tillgängliga för personalen vid tillfälliga behov eller när man ville skapa något på egen hand. Att ta fram rapporter och analyser tog även lång tid och KPI:erna visade ofta skiftande resultat i olika rapporter.

Bolaget hade tagit fram en IT-strategi som gick ut på att bli mer molnbaserad, både vad gäller de operativa verksamhetssystemen och beslutsstödsystemen. Detta skulle accelerera digitaliseringen och öka tillgängligheten av värdefull information både internt och externt. Man ville bli mer datadriven för att kunna fatta mer informerade beslut på daglig basis.

Lösning

Efter att ha undersökt befintliga processer och arbetssätt tog Random Forest fram en BI Roadmap för framtida arbete. Därefter utvecklades en molnbaserad data- och visualiseringsplattform i Microsoft Azure. Via ett data warehouse kunde Thomas Concrete Group nu tillåta bred access till viktiga data för användare över hela organisationen utan att kompromettera dataintegriteten.

Genom att samla alla affärsdata på en enda plats (en enda sanningskälla / SSOT) blev det möjligt för företagets personal att fatta egna affärsbeslut baserat på information som var tillgänglig för alla. Thomas Concrete Group kunde nu mäta och få snabb tillgång till kritiska data inom produktion, logistik och ekonomi på ett helt annat sätt än förut.

Man fick dessutom, till skillnad från tidigare, full kontroll över systemet vilket gjorde att bolaget kunde minska sitt konsultberoende. Skulle ett problem uppstå så kunde man nu lösa det internt och även testa idéer på egen hand.

Affärsnytta

  • Med den nya dataplattformen på plats har Thomas Concrete Group tillgång till en enda sanningskälla (SSOT) som är både pålitlig, säker och lättillgänglig.
  • Slutanvändarna kan få tillgång till data nästan i realtid och skapa rapporter via Power BI, vilket gör organisationen mer datadriven och flexibel att fatta precisa beslut på daglig basis.
  • Det ramverk som Random Forest har utvecklat gör det enkelt för Thomas Concrete Group att addera nya områden till plattformen i framtiden och hantera nya dataflöden.
  • Thomas Concrete Group har minskat sitt konsultberoende och sänkt kostnaderna för underhåll.
  • Bra skalbarhet som underlättar implementering på nya marknader.

Bild: thomasbetong.se/nyhetsrum

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?