Snowflake tar täten i Supercloud-racet

SNO-SnowflakeLogo_blue

Supercloud är på väg att förändra molnlandskapet. Konceptet går ut på att skapa en enhetlig miljö där användare kan komma åt applikationer, tjänster och data från flera olika molnleverantörer – utan att kräva specifik expertis inom den underliggande infrastrukturen. Snowflake har utvecklat en egen approach till Supercloud genom att bygga ett ”Data Cloud” som erbjuder företag och organisationer en rad olika fördelar.

Många organisationer och företag står inför utmaningen att välja mellan privata moln, on-premise hosting eller offentliga molnleverantörer. Ofta slutar det med att de flesta använder en kombination av dessa alternativ, vilket resulterar i att applikationer bara kan köras inom specifika miljöer och att data blir otillgänglig mellan de olika plattformarna.

Genom att kombinera resurserna från flera offentliga molnplattformar till en enda enhetlig plattform gör Supercloud det möjligt att nå applikationer och data från vilken molnleverantör som helst. Detta ger tillgång till en verkligt global infrastruktur och tar bort den underliggande komplexiteten, samtidigt som behovet av dyra migreringsprojekt och dataöverföringar elimineras.

”Det är ju en stor fördel att man tillåter företag och organisationer att göra det de är bra på, istället för att behöva finjustera, spinna upp servrar och tänka på hur man sätter upp olika pipelines. Det ska bara funka. Vi tycker heller inte att man ska vara begränsad till en enda molnleverantör, och inte heller att man ska behöva välja mellan on-premise eller molnet”, säger Konstantin Ekström, Business Intelligence Consultant på Random Forest.

Företaget Snowflake har valt en egen ingång till konceptet Supercloud. Istället för att utnyttja resurserna från flera offentliga molnplattformar har Snowflake skapat sitt eget ”Data Cloud” som sträcker sig över flera moln och regioner i världen. Genom att skapa ett eget datamoln har företaget kunnat förse sina kunder med en mycket flexibel och skalbar infrastruktur i de tre stora molnen AWS (Amazon), GCP (Google) och Azure (Microsoft) – och även gjort det möjligt att utnyttja data on-premise.

Snowflake Data Cloud möjliggörs av ett teknologilager som kallas ”Snowgrid”. Alexander Jaballah, Partner Sales Engineer på Snowflake, berättar:

”Snowgrid-lagret gör att kunder och organisationer kan använda sig av Snowflake mellan olika molnleverantörer helt sömlöst. Detta medför flera olika fördelar; dels så kan man dela datatjänster och applikationer mellan olika moln och regioner utan att behöva sätt upp krångliga ETL-processer, dels så blir det enklare när det kommer till governance-bitarna eftersom styrningen förenklas och allting blir synligt över hela ekosystemet. Dessutom blir affärskontinuiteten bättre eftersom man kan återskapa data och annat mellan både moln och regioner, vilket ju ökar motståndskraften och minimerar affärsstörningar vid katastrofer.”

Mer information om Supercloud och Snowflake hittar du i avsnitt 47 av Data-Podden.

”Snowgrid-lagret gör att kunder och organisationer kan använda sig av Snowflake mellan olika molnleverantörer helt sömlöst. Detta medför flera olika fördelar; dels så kan man dela datatjänster och applikationer mellan olika moln och regioner utan att behöva sätt upp krångliga ETL-processer, dels så blir det enklare när det kommer till governance-bitarna eftersom styrningen förenklas och allting blir synligt över hela ekosystemet. Dessutom blir affärskontinuiteten bättre eftersom man kan återskapa data och annat mellan både moln och regioner, vilket ju ökar motståndskraften och minimerar affärsstörningar vid katastrofer”

– Alexander Jaballah, Partner Sales Engineer på Snowflake

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?