Sandvik Machining Solutions – Decoupled but Connected

Bild: home.sandvik/mediabank

Kundcase från Datadagen, september 2022.

Sandvik Machining Solutions (SMS) är världsledande inom tillverkning av verktyg för avancerad metallbearbetning. Bolagets produkter och lösningar representerar ca 20% av den globala marknaden. SMS är verksamt inom flera olika segment – framför allt inom bil- och flygindustrin – och består av fem olika varumärken/divisioner (Sandvik Coromant, Seco, Walter, Dormer Pramet, Wolfram) som opererar oberoende av varandra. Varje dag skeppas ca 20 000 produkter från bolagets distributionscenter runt om i världen och kundkontakterna uppgår till omkring 100 000 per dag.

I september 2022 firade Random Forest 10-årsjubileum genom att bland annat arrangera Datadagen – ett event inom data och analys. Partners och kunder var samlade däribland Dan Ekholm, Vice President och CIO på Sandvik Machining Solutions som här berättar om samarbetet med Random Forest.

” I have been working within Sandvik for over 20 years now and I don’t think I have seen a more successful project delivered within such a short time frame… This will be a game changer for us in SMS and we will leverage from this for decades to come.”

– Tim Knothe, Head of Business Data, Sandvik Machining Solutions

Utmaning

SMS insåg att man satt på väldigt mycket outnyttjad potential i form av data. Bolagets stora globala närvaro innebar att man hade en uppsjö av datapunkter som kunde användas för att generera ny kunskap om både verksamheten och marknaden. Genom möjligheten att snabbt kunna analysera data inom t.ex. bilindustrin kunde man få en tidig konjunkturindikator och vinna viktiga insikter. Sådana snabba insikter skulle även vara värdefulla för övriga Sandvik.

Tidigare hade SMS satsat på gemensamma system (ERP, CRM, E-Commerce etc.) för alla divisionerna. Man hade fått förlita sig på koncernens konsolideringssystem och kunde bara utvärdera respektive division i efterhand på månadsbasis. Men i dagens föränderliga omvärld hinner det hända en hel del på en månad, det behövdes något bättre.

En annan utmaning var att skapa transparens mellan de fem divisionerna inom SMS. Eftersom divisionerna opererar som konkurrerande varumärken gentemot kund så var det, kulturellt sett, inte särskilt enkelt att dela data och skapa visibilitet. Det var en viktig parameter att ta hänsyn till.

Lösning

Random Forest hjälpte SMS att realisera en IT-strategi av ”Decoupled but Connected”, där vissa instanser av system såsom CRM och ERP är frikopplade mellan divisionerna, medan andra är gemensamma och ihopkopplade. SMS valde denna lösning för att snabbrörligheten och den egna förmågan hos respektive division att utveckla sin affär bedömdes mycket viktigare än att hitta synergier på IT-sidan. Data fungerar nu som ett kitt mellan bolagets fem divisioner.

Det första som byggdes var en gemensam dataplattform för rapportering och analys, och ett use case sattes upp för daglig orderingång och fakturering, som samlas in från alla divisioner inom SMS. Lösningen baseras på Microsoft Azure där Random Forest har skapat en data lake för oändlig lagring av data.

Affärsnytta

  • Med hjälp av den nya dataplattformen kan SMS bygga sina egna Power BI-rapporter och navigera sina stakeholders till viktiga data internt. Därigenom kan man lära resten av organisationen värdet av data och hur man ska analysera det (t.ex. aktuella trender på den kinesiska bilmarknaden).
  • Informationen på plattformen är känslig och representerar ca 50% av Sandviks totala omsättning. Därför har alla data högsta informationsklassning med avancerad kryptering och hantering av accesser.
  • SMS har uppnått större visibilitet och ökad kontroll över viktiga data inom organisation utan att inkräkta på divisionernas autonomi.
  • Lösningen är skalbar och kommer vara till stor nytta för SMS i framtiden.

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?