Att differentiera genom digitalisering – Thomas Concrete Group

Webinar

Inspelat

Ett samtal om drivkrafter, erfarenheter och möjligheter med en digital plattform i

Thomas Betong är Specialisterna på betong och i en koncern med hög ambitionsnivå som internationellt ligger i framkant gällande digitaliserade processer och tjänster i byggmaterialbranschen.

Det fanns stora utmaningar i att ta fram, analysera och kunna lita på information i verksamheten. Den tekniska plattformen var svårarbetad med ett stort beroende av externa konsulter och att själv söka svar på olika affärsfrågor krävde stor systemkunskap. I och med satsningen på att ta fram nya digitala tjänster både internet och externt framkom också nya krav som var svåra att lösa med den befintliga plattformen.

Thomas Concrete Group ville öka takten och grunden blev att bygga en modern dataplattform i Azure för att möjliggöra Self Service BI, nya digitala tjänster till kunder men också integration med andra interna system.

Vi på Random Forest stöttade Thomas Concrete Group i sin digitaliseringsresa, etablering av en koncerngemensam data plattform fungerade som en accelerator i utveckling av digitala tjänster både för intern användning, partners och kunder. (Se t.ex. tjänster kring ”Min Betong”: https://www.mynewsdesk.com/se/thomas-concrete-group/news/foelj-leveranser-i-realtid-med-min-betong-406764)

Agenda

Webinariet är dryga 30 minuter och vi går in på djupet på vår gemensamma kundresa:

  • Vilka är de primära drivkrafterna?
  • Vad är bästa strategi för att komma igång?
  • Vikten av att etablera en datadriven kultur
  • Möjligheter med en modern dataplattform

Talare

sisi preview-2 preview-1
Simon Simonsson

Bi-utvecklare och arkitekt

Zoran Stavreski

VD Random Forest West

Richard Lautmann

Grundare och arkitekt

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?