10 Gyllene Principer för Enterprise Architecture

pexels-photo-300857

10 gyllene regler för en datafokuserad Enterprise Architecture. Data sägs vara den nya oljan. På detta webinarium diskuterar vi vad det ökade fokuset på data betyder för IT-strategin.

Digitaliseringen är en enorm kraft som slår ut gamla affärsmodeller med nya distributionsled och automatisering. För en del verksamheter är detta början på slutet men för de allra flesta handlar det om en ny omställning och kanske även chansen till nya affärsmöjligheter.

Automatiseringen skapar helt nya behov på datatillgång och datakvalitet. De som påbörjat en resa att nyttja avancerad analys för att automatisera verksamheten kan se hur dåligt de tidigare IT-systemen stödjer detta rörande datakvalitet och tillgänglighet. I denna nya verklighet är det inte längre IT-stöd för specifika affärsprocesser som är i fokus utan det är själva integrerade affärsdatat från hela organisationen som måste stå i centrum.

På detta webinarium går vi genom 10 gyllene regler för vad som behövs för att lyckas med data innovation, digitalisering, avancerad analys och automatisering utifrån perspektiven arkitektur, verktyg och organisation.

Agenda

Under webinariet går vi igenom följande punkter:

  • Introduktion
  • Vad är affärsnyttan?
  • 10 gyllene regler
  • Frågor och öppen dialog

Vem?

Vem vänder sig detta webinarium till?

Detta webinarium vänder sig främst till CIO’s, IT-direktörer och beslutsfattare inom IT-organisationen.

Är du intresserad men kan inte delta? Skicka ett e-postmeddelande till oss på info@randomforest.se så tar vi det därifrån.

Se webinar

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?