KOM IGÅNG MED AVANCERAD ANALYS MED HJÄLP AV AI KICKSTARTER

AI Kickstarter

Kickstart

I vårt färdiga paket AI Kickstarter ingår både en rapport över de mönster som hittats liksom den framtagna analysmiljön för ytterligare iterationer.

Avancerad analys används för att hitta korrelationer i data som kan vara svåra att upptäcka när datamängderna är stora och det finns många parametrar. Avancerad analys kan användas i många sammanhang, från planering och verksamhetsanalys till att göra prognoser, prisoptimera, förbättra en rekryteringsprocess eller beräkna sannolikheten för att tappa en kund.

Med vårt färdiga paket AI Kickstarter får du hjälp med att identifiera och prioritera business case i din organisation där avancerad analys kan bidra med affärsvärde. Vi tar sedan fram en analysmiljö och genomför en analys för ditt valda case. Efter genomförd analys får du både en rapport över vilka mönster som har hittats samt den framtagna analysmiljön som du kan använda för ytterligare iterationer. Allt detta till ett fast pris.

Cortana

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?

Det här får du med AI Kickstarter

  • Hjälp med att identifiera och prioritera business case för avancerad analys.
  • En Data Engineer tar fram en analysmiljö och genomför analysen för ert valda case.
  • En rapport med identifierade mönster.
  • Den framtagna analysmiljön för ytterligare iterationer.
  • Fast pris.

Få snabbt svar med AI Kickstarter

AI Kickstarter inleds med en workshop där representanter från din affärsverksamhet och IT-avdelning närvarar. Under workshopen får ni hjälp med att identifiera och prioritera business case där avancerad analys kan bidra med affärsvärde och där ni också har tillgänglig data av bra kvalité. Utifrån prioriteringarna väljs ett business case ut för avancerad analys, baserat på den uppskattade nyttan och genomförandekostnad.

När din IT-avdelning har gjort ett utdrag av datat tar en data scientist hos oss fram en analysmiljö för den första iterationen. När vi väl har fått datat tar det omkring åtta veckor att ta fram analysmiljön och genomföra analysen. Du får sedan en rapport över resultatet från analysen och även den framtagna analysmiljön.

Nästa steg

Om de korrelationer som hittats är tillräckligt starka för att ge verkligt värde för er verksamhet kan planering för driftsättning göras som nästa steg. Om korrelationerna är för svaga för att utnyttjas för det tilltänkta business caset kan en ny iteration starta med kompletterande data. Alternativt kan ni gå vidare till nästa möjlighet i den prioriteringslista som ni har gjort i projektets inledningsfas.

Workshop2kpx

Jag vill veta mer om AI Kickstarter, kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.