Red Pine AI

Personifiering av content genom AI –för bättre relevans, högre konvertering och ökad försäljning

Öka konverteringsgraden med personalisering

Med Red Pine kan du använda självlärande artificiell intelligens, AI, för att personalisera din webb, kundtjänst eller e-handel, utan att behöva dra igång ett kostsamt IT-projekt. Red Pine AI tillhandahålls av vårt dotterbolag med samma namn, läs mer på redpine.se.

Share This