DIAD

Workshop Juni 2, 2022 | 9:00 – 12:30

Vill Du få en djupare förståelse och praktisk erfarenhet för hur Microsoft Azure AI kan hjälpa dig och din organisation att innovera mer effektivt? Random Forest och Microsoft hälsar dig välkommen till denna workshop för lära dig just detta. 

Genom att delta i denna workshop kommer du få:

  • Praktisk erfarenhet av att använda Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, Azure Machine Learning, Azure Bot Service och Azure Databricks

  • Se vilka Azure AI-lösningar passar bäst för dig och ditt företag

För att läsa mer om denna workshop, tryck på registreringsknappen nedan.

Share This