Som ett av de första företagen i Sverige har Random Forest efter omfattande extern granskning uppnått Advanced Specialization inom Analytics och tar därmed nästa steg i partnerskapet med Microsoft!

I takt med ökad digitalisering och ett växande partnerled blir det allt viktigare för Microsoft att säkra att partners lever upp till både kundernas och Microsofts högt ställda krav på de lösningar som levereras. För att identifiera sina vassaste partners införs därför nästa nivå, Advanced Specialization.

Förutom att vara guld-partner har Random Forest därmed bevisat att vi stor erfarenhet av att leverera lösningar inom analytics, har certifieringar både på djupet och med bredd inom Azure samt struktur, process och förmåga att leverera komplexa lösningar.

Under ledning av Johan Nodén har vi på Random Forest länge arbetat metodiskt med vårt strukturkapital och kunskapsdelning för att ständigt öka kvalitet, öka utvecklingstakt och minska underhåll för våra kunder men också för att vi som företag ska kunna leverera samma höga kvalitet oavsett konsult. 

”Random Forest provided evidence of an excellent Internal RF Sales & Delivery Process. Partner presented a consistent and repeatable approach of delivering analytics solutions on Azure through well-design project documentation templates and deliverables. ” (Citat slutrapport från ISSI, Information Security Systems International, LLC, www.issi-inc.com).