Under våren 2022 startade i på Random Forest Data-Podden, en podcast där vi tar upp nyheter och artiklar inom området Data, analys och Business Intelligence!

Vi vill göra det enkelt att hålla sig a jour med nyheterna inom data och analys för oss i branschen. Det tar tid att gräva fram och läsa alla nyheter i branschen därför vill vi läsa in de största nyheterna i ett kort avsnitt varje vecka i denna pod.

Vi samlar nyheter inom analys, business intelligence och data en gång i veckan och ger en sammanfattning på vad som skett i vår bransch. Vi tar framförallt upp nyheter från produktbolagen som stödjer vår bransch.

Vi som gör podden är konsulter inom datahantering och avancerad analys från konsultbolaget Random Forest.

Share This