OPTIMERA DIN BUDGET- OCH PROGNOSPROCESS

Budget och prognos

RG-Bizview-BG-2
DATA-PODDEN NR 54

Bizview förenklar och effektiviserar ert budget- och prognosarbete genom ökad automatisering.

Genom sömlös integration med er dataplattform skapas förutsättningar för att optimera budget- och prognosprocessen.

Förkorta planeringscykeln och uppdatera mer frekvent

Budget- och prognosprocessen är ofta onödigt tidskrävande för många företag där man förlitar sig på Excel-ark. Anledningen är bristande möjlighet till samarbete, komplicerad versionshantering, manuella utdrag av referensdata från olika system samt svåröverskådlig konsolidering med stora risker för fel.

Samtidigt ser de flesta företag ökat behov av mer frekventa uppdateringar av underlag. Därtill möjlighet att analysera olika scenarier. Detta ställer krav på effektivare budget- och prognosprocess.

Med Bizview kan ni gå från den omständliga processen med komplicerade kalkylark till en strukturerad planering som förkortar planeringscykeln och ger mer tid till analys. Ni kan även öka frekvensen på uppdaterade underlag genom rullande prognoser.

Bizview_Feat1_ResultBudget

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?

Bizview_Header

Komplett planerings- och rapporteringslösning

Med Bizview kan budget och prognos göras i en miljö med samma flexibilitet som ett kalkylark, men med central datalagring i molnet, och med systemstöd för arbetsflöde. Därtill behörighetsstyrning, inbyggd versionshantering och gedigen funktionalitet för kommentarer.

Tack vare flexibiliteten vad gäller datainmatning, kan Bizview även användas till Master Data Management. Därigenom kan exempelvis attribut och hierarkier underhållas på en plats.

På Random Forest arbetar vi sömlöst mellan utveckling av dataplattform och finansiell planering, och kan därmed erbjuda en komplett planerings- och rapporteringslösning.

Bizview för PowerBI

Bizview kan enkelt integreras med Microsoft Power BI. Bizview hanterar datainmatning. Power BI låter dig visualisera och analysera data.

power bi bild send-1
Bizview-Transparent

Hjälp på vägen vid utvärdering av system för budget och prognos

En sammanställning av åtta avgörande faktorer när du ska utvärdera investering i system för finansiell planering. Materialet är sammanställt av insightsoftware, utvecklare av Bizview. Materialet är på engelska.

8-factors-cover

Bizview

Skalbar webbaserad lösning för budget och prognos

Bizview_Feat5_SalesDash-1-1

Korta planeringscykler och förbättra teamets produktivitet

Utveckla noggranna, integrerade planer över för hela organisation

Skala och anpassa utifrån växande affärsbehov

Konsolidera planering och rapportering

Svara på förändring med flexibel, ad hoc Excel-baserad rapportering

Kom igång snabbt