Boxer sänder TV främst i det digitala marknätet. Vi på Random Forest utvecklade en tjänst som baserat på historisk data om Boxers kunder tillsammans med realtidsinformation om beteende på Boxers hemsida kunde skräddarsy delar av hemsidan för att vara mer relevant, ge nöjdare besökare samt mer försäljning. Hör vad Boxer själva har att säga om tjänster som går under namnet ”Red Pine”.