Boxer sänder TV främst i det digitala marknätet. Vi på Random Forest implementerade en tjänst som baserat på data om Boxers användare kunde skräddarsy delar av webben för att vara mer relevant, ge nöjdare besökare samt ökad försäljning. Hör vad Boxer själva har att säga om tjänsten som går under namnet Red Pine, ett dotterbolag till Random Forest.