Morgondagens techledare: En pånyttfödd CIO

En pånyttfödd CIO

Utvecklingen av affärsdriven digitalisering, som nu får ytterligare kraft av AI, ställer nya krav på techledare. Vi menar att CIOn har nyckeln till framgång, men rollen behöver ett lyft där I-et blir mer centralt igen.

CIO-rollen kom till på 1980-talet, samtidigt som persondatorns genombrott satte fart på digitaliseringen av arbetsplatser och verksamheter. På 00-talet slog Business Intelligence igenom på bred front: Insikten om att vi kan skapa värde ur information genom digitalisering ställde nya krav på styrning och hantering av de växande datamängderna. Från dessa behov uppstod ännu en techledarroll, Chief Data Officer (CDO), med fokus på data och analys. 

Med tiden har CDO-begreppet kidnappats av sälj- och marknad som utsett ”sin” Chief Digital Officer och kopplat den till uppgiften att digitalisera försäljningskanalerna och etablera e-handeln.
Under 2020-talet har vi sett trenden att CDOn fått sällskap av ännu fler techledare som Chief Analytics Officer (CAO) och den senaste diskussionen är om det också behövs en AI-dito (CAIO). Vi ser inte behovet av alla dessa splittrade ansvarsroller inom techområdet. Det är dags för CIOn att kliva fram och ta ett övergripande ansvar.

Everything-as-a-Service
Den tekniska utveckling går fortare och fortare. Det är enkelt för leverantörer att lansera nya tjänster i dagens digitaliserade samhälle och de kan implementeras på rekordtid. När ChatGPT lanserades hösten 2022 tog det fem dagar att nå en miljon användare. Knappt två år senare har tjänsten mer än 180 miljoner användare. 

Organisationer är inte längre beroende av IT-avdelningen för att köpa in och implementera nya tjänster och verktyg. För det kan vi tacka tjänstifieringen och dagens bekväma, molnbaserade leveransmodeller (Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service, etc) i kombination med ”busenkelt” utvecklings- och integrationsarbete med nya lowcode-/nocode-verktyg. Samma trend bidrar också till att många nya tjänster blir mer nischade och specialiserade. Den klassiska CIO-visionen om att bygga heltäckande verksamhetssystem som betjänar hela organisationen har satts i baksätet.

En annan betydelsefull del av den nya verkligheten är att organisationer (eller delar av dem) kan bli extremt snabba att anamma nya verktyg samtidigt som de inte behöver någon intern kunskap om hur de fungerar när de köper dem som en tjänst från specialiserade leverantörer

Nya utmaningar – silos och minskad kontroll
När varje affärsfunktion köper verktyg med fokus på sina specifika behov uppstår nya utmaningar. Framför allt skapar det ett fragmenterat IT-landskap med tekniska och informationsmässigs silos. Dessutom ger det minskad kontroll och anpassningsförmåga om man hamnar i knät på leverantörerna och tvingas anpassa sig efter hur de hanterar sina tjänster. Leverantörs(o)beroende har visserligen alltid varit en faktor vid inköpsbeslut och en känd CIO-utmaning, men klart är att dagens ”godisbutik” som lovar snabb digitalisering av snart sagt varje del av verksamheten samtidigt försvårar ett långsiktigt, strategiskt tänk kring upphandling och leverantörsrelationer. För mycket valfrihet leder till ett spretigt tekniklandskap.

Chief *Information* Officer
CIOns kvalifikationer och auktoritet har länge utgått från en kombination av teknisk/operationell kompetens och förståelse för verksamheten. En CIO som i spetsen för sitt team levererar pålitliga, effektiva tjänster och samtidigt ger verksamheten ett stöd som matchar såväl olika behov i linjen som ledningens visioner har varit guld värd.

Men när verksamheten själv kan välja och köpa in de verktyg som behövs från leverantörer som sköter både underhåll och drift får det självklart konsekvenser för IT-avdelningen liksom för ledarrollen.

Vi menar att CIOn fortfarande behövs, men givet de nya förutsättningarna, behöver en ny arbetsbeskrivning för att kunna skapa värde. Efter decennier av utsvävningar i olika ledarroller inom IT är det dags att återgå till kärnan, Chief *Information* Officer, den som ansvarar för informationshantering

Från utförare till kravställare
I ett läge där allt mer av verksamheten har digitaliserats i kombination med att tekniken outsourcats till leverantörerna så blir informationshanteringen central. Men utan någon som tar ett övergripande ansvar för digitaliseringen kommer varje affärsfunktion bara att se till sina egna informationsbehov. Interaktion mellan olika funktioner blir svårt med olika leverantörer som har liten förståelse för, eller incitament att stödja, informationshantering utanför sina egna domäner. Därför behövs en CIO för att styra upp så att verksamhetens övergripande informationsbehov finns med i kravställningen på nya och befintliga verktyg.

Sådana krav är egentligen inget nytt. Exempelvis kan verktyg för Business Intelligence och analys nå sin fulla potential först om de effektivt kan komma åt och ta in alla relevanta data. Nu är på väg in i nästa fas, med AI som motor och möjliggörare för nya sätt att utnyttja information, och då får dataförsörjningen ännu större betydelse. För att träna AI-modellerna är det kritiskt att vi har rätt och riktiga data. 

Öppna gränssnitt som överbryggar eller förebygger att silos skapas, liksom enkelheten att integrera kan då bli avgörande vid valet av leverantör – typiska faktorer där en CIO kan se det som verksamheten missar.

Dessutom kan det finnas andra viktiga krav som behöver ställas på leverantörerna, där cybersäkerhet kanske är den viktigaste aspekten vid sidan av den funktion som levereras. 

Den traditionella IT-avdelningen byggde en egen organisation runt applikationer och infrastruktur, en modell som blir mindre meningsfull när tjänsterna implementeras på andra håll. Vi ser att CIOns fokus kommer att skifta mot informationshantering, integration och säkerhet.

Av detta följer nya krav på ledarskap och att CIOn behöver arbeta med andra verktyg för styrning. Det kommer bli kritiskt att skapa policyer och regelverk, förankra dessa hos verksamheten och sedan säkerställa att de efterföljs, även av leverantörerna. För att skapa relevanta och träffsäkra regler för organisationen att förhålla sig till krävs god kunskap om leverantörernas teknik såväl som affärens behov och aktuell lagstiftning – en given uppgift för CIOn. 

AdobeStock_165933990-1

Regelmakare, diplomat och visionär
Samtidigt duger det inte att bara luta sig mot formella regelverk och policyer. CIOn ska helst också vara en visionär med förmåga att sälja in till organisationen varför regler behövs och skapa en vilja att följa dem. I det säljarbetet räcker inte de formella beslutsvägarna, speciellt när det handlar om åtgärder där de som berörs kanske sitter på budgeten och faktiskt även betydande kunskap. 

Vi ser fler och fler IT-mogna ledare i olika funktioner som på riktigt kan det här med digitalisering och inte ser IT som en hemlig låda. Det gäller för CIOn att välkomna dessa kollegor och hitta bra sätt att samarbeta även om de inte tillhör IT-funktionen.

CIOn måste därför agera ödmjukt, skapa tillit och förhandla med verksamheten för att uppnå sina mål. CIOn behöver axla rollen som den ansvarsfulle föräldern som inte bara sätter reglerna utan också blir en trygg auktoritet, den man vänder sig till för att bygga en framtidsäkrad arkitektur och organisation. Effektiv styrning (governance) blir CIOns viktigaste verktyg att uppnå sina mål.

CIOn är en av få roller i ett företag, kanske tillsammans med VD, som är tränad att se tvärfunktionellt i en organisation. CIOn förstår riskerna med att bygga upp silos och ”Quick and Dirty”-lösningar som kostar mer än de smakar på lång sikt. CIOn är den som kan ta rollen som företagets arkitekt och skapa grunden på vilket företaget kan exekvera sin affär och sedan vara dirigenten som orkestrerar alla tillgängliga resurser i en värld av SaaS-tjänster och low-code-lösningar.

Vi menar att en ”pånyttfödd” CIO 2.0 även är morgondagens techledare. Det betyder inte att det inte finns plats för andra CxO-roller inom den digitala sfären, men utan sund skepsis blir det snart för många seniora titlar med doft av den senaste hypen. En Chief AI Officer som klampar in och får en fri roll på mittfältet är troligen inte vad laget behöver. Det är bättre med en CIO som sträcker på sig, kliver ner från läktaren och tar ansvar för helheten.

Författare: Dan Ekholm, Group CIO på Dometic och Johan Nodén, Dataarkitekt på Random Forest

    Dan Ekholm Dometic.       

    Dan Ekholm  

    Johan Nodén Random Forest

     Johan Nodén 

”Vi menar att CIOn fortfarande behövs, men givet de nya förutsättningarna, behöver en ny arbetsbeskrivning för att kunna skapa värde. Efter decennier av utsvävningar i olika ledarroller inom IT är det dags att återgå till kärnan, Chief *Information* Officer, den som ansvarar för informationshantering.

– Dan Ekholm, Group CIO på Dometic och Johan Nodén, Dataarkitekt på Random Forest. 

 

Vill du höra Johan och Dan diskutera artikeln? Lyssna gärna på avsnitt 100 av Data-Podden. (publiceras 25/4)

Skärmavbild 2024-04-23 kl. 14.09.11

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?