Churnanalys med Alteryx

Random-Forest-Webinar

Insikter kring avhoppsbeteenden är en av de viktigaste kunskaperna för att kunna öka kundlönsamheten. På detta webinarium pratar vi både om hur du kan utnyttja en avhoppsanalys på olika sätt men även rent praktiskt hur man kan göra en sådan analys genom en demonstration i analysverktyget Alteryx.

Under webinariet går vi igenom följande punkter:

  • Introduktion till churn-analys.
  • Vad är Alteryx?
  • Churn-analys och churn scoring i Alteryx.

Churn-analys med Alteryx Onsdag 16 december 9:00 till 9:40

Webinariet är genomfört, vi planerar fler tillfällen men tills dess kan du se en inspelning av webinariet.

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?