Boxer – AI på webben

Webinar

Boxer sänder TV främst i det digitala marknätet.

Vi på Random Forest implementerade en tjänst som baserat på data om Boxers användare kunde skräddarsy delar av webben för att vara mer relevant, ge nöjdare besökare samt ökad försäljning. Hör vad Boxer själva har att säga om tjänsten som går under namnet Red Pine, ett dotterbolag till Random Forest.

”Det är 40% fler användare som faktiskt väljer att klicka på de erbjudanden vi presenterar med hjälp av Red Pine

– Jonas Nathanson, Webbanalytiker Boxer

”Vi kan visa på tydliga resultat och har gjort tjänsten väldigt enkel att tillämpa.”

– Gustav Rengby, VD Red Pine/Random Forest

Utmaning

Boxer behövde personalisera sin kommunikation på webben och andra digitala plattformar för att bli ännu mer relevanta, få nöjdare kunder och öka sin försäljning.

Många pratar om att använda sig av machine learning och artificiell intelligens i sin säljprocess men det är få som når hela vägen fram och kan visa på ett tydligt resultat.

Lösning

Boxer hade i flera år och med stor framgång använt sig av Red Pine i sin kundtjänst, och därför föll det sig naturligt att implementera samma funktionalitet på webben.

Med hjälp av AI och machine learning tar man tillvara på historiska och realtidsdata om Boxers användare för att skräddarsy erbjudanden.

Affärsnytta

Det tydligaste resultatet är att Boxer har fått en bättre CTR, Click Through Rate, på sina erbjudanden där de använder Red Pine.

Fler användare väljer att klicka på de erbjudanden som presenteras för dem, vilket är ett tydligt tecken på att personaliserad data ger bättre relevans och ökad försäljning.

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?