Att differentiera genom digitalisering (On demand webinar)

TCG-webinar-BG

Digitalisering inom Bygg- och tillverkning och vikten av en bra grund

På detta webinarium diskuterar vi drivkrafter, erfarenheter och möjligheter i bygg- och tillverkningsbranschen.

Thomas Betong är Specialisterna på betong och i en koncern med hög ambitionsnivå som internationellt ligger i framkant gällande digitaliserade processer och tjänster i byggmaterialbranschen.

Det fanns stora utmaningar i att ta fram, analysera och kunna lita på information i verksamheten. Den tekniska plattformen var svårarbetad med ett stort beroende av externa konsulter och att själv söka svar på olika affärsfrågor krävde stor systemkunskap. I och med satsningen på att ta fram nya digitala tjänster både internet och externt framkom också nya krav som var svåra att lösa med den befintliga plattformen.

Thomas Concrete Group ville öka takten och grunden blev att bygga en modern dataplattform i Azure för att möjliggöra Self Service BI, nya digitala tjänster till kunder men också integration med andra interna system.

Vi på Random Forest stöttade Thomas Concrete Group i sin digitaliseringsresa, etablering av en koncerngemensam data plattform fungerade som en accelerator i utveckling av digitala tjänster både för intern användning, partners och kunder

Agenda

  • Vilka är de primära drivkrafterna?
  • Vad är bästa strategi för att komma igång?
  • Vikten av att etablera en datadriven kultur.
  • Möjligheter med en modern dataplattform.

Se webinar

Har du frågor och vill bli kontaktad av oss på Random Forest?