Bizview – boka demo

skalbar webbaserad Lösning för prognos och budgetering

Bizview planning budget prognos

Förenkla ert framåtblickande arbete

Lämna en process som är onödigt tidskrävande med personberoende och Excel-ark utan versionshantering. Genom systemstöd främjas samarbete och datakvalitet säkerställs.

Skapa konkurrensfördelar

Ett verktyg där utfall och finansiell planering integreras innebär att mer tid kan läggas på analys, vilket kan resultera i en proaktiv beslutsprocess som i sin tur skapar konkurrensfördelar.

Ta tillvara på möjligheter till strategisk tillväxt

När team inte kan modellera och testa scenarier för att bäst förutsäga försäljning, kassaflöden etc. riskerar du att missa möjligheter till strategisk tillväxt. Denna oförmåga att exakt lokalisera data (t.ex. rörelsekapital) leder till ineffektivitet i verksamheten.

 

KONTAKTA MIG

i

Konsolidera planering och rapportering.

Svara på förändring med flexibel, ad hoc Excel-baserad rapportering.

}

Kom igång snabbt.

Korta planeringscykler och förbättra teamets produktivitet.

Utveckla noggranna, integrerade planer över för hela organisation.

Skala och anpassa utifrån växande affärsbehov.

Förkorta planeringscykeln och uppdatera mer frekvent

Budget- och prognosprocessen är ofta onödigt tidskrävande för många företag där man förlitar sig på Excel-ark. Anledningen är bristande möjlighet till samarbete, komplicerad versionshantering, manuella utdrag av referensdata från olika system samt svåröverskådlig konsolidering med stora risker för fel.

Samtidigt ser de flesta företag ökat behov av mer frekventa uppdateringar av underlag. Därtill möjlighet att analysera olika scenarier. Detta ställer krav på effektivare budget- och prognosprocess.

Med Bizview kan ni gå från den omständliga processen med komplicerade kalkylark till en strukturerad planering som förkortar planeringscykeln och ger mer tid till analys. Ni kan även öka frekvensen på uppdaterade underlag genom rullande prognoser.

Komplett planerings- och rapporteringslösning

Med Bizview kan budget och prognos göras i en miljö med samma flexibilitet som ett kalkylark, men med central datalagring i molnet, och med systemstöd för arbetsflöde. Därtill behörighetsstyrning, inbyggd versionshantering och gedigen funktionalitet för kommentarer.

Tack vare flexibiliteten vad gäller datainmatning, kan Bizview även användas till Master Data Management. Därigenom kan exempelvis attribut och hierarkier underhållas på en plats.

På Random Forest arbetar vi sömlöst mellan utveckling av dataplattform och finansiell planering, och kan därmed erbjuda en komplett planerings- och rapporteringslösning.

Share This