Select Page

BI Konsulter
– The Random Forest Way

Kompetens, Engagemang, Proaktivitet OCH Transparens

Vi hjälper företag och organisationer att få nya perspektiv på sin verksamhet genom att samla ihop och analysera deras interna och externa data. Vår ambition är att ständigt söka nya vägar för att skapa bättre beslutsstöd.

Vi har konsulter med olika mycket erfarenhet i olika åldrar och bakgrund, men gemensamt är att alla är engagerade, har förmåga att lösa problem och har en gedigen teknisk grund att stå på. Vi har en plattform för att dela och sprida kunskap internt, så att våra konsulter alltid har nära tillgång till sina kollegors kompetens. Det gör att vi alltid är större än en enskild konsult.

Våra kompetensområden

Data Platform

  • Databaser
  • Data Warehouse
  • Data Lakes
  • Data Integration
  • Big Data
  • Strömmande data 

Business Intelligence

 • Visualisering
 • Integration med affärssystem

Advanced Analytics

 • Kundanalys
 • Lönsamhetsanalys
 • Bildigenkänning
 • Maskininlärning
 • Artificiell Intelligens

Konsulter inom en ledande verktyg och system inom Business Intelligence, Data Management, Machine Learning och Data Science.

Microsoft Power BI

Databricks Delta Lake

Azure Synaps

Microsoft Azure Synapse 

Alteryx Business Intelligence 

Hög kvalitet till ett bra pris

För att våra kunder ska få ut mesta möjliga ur leveransen både sett till kvalitet och prisbild bemannar vi ofta uppdrag med en junior konsult och en senior konsult.

Det innebär att våra kunder kan få tillgång till erfarenhet och klokskap hos en senior konsult och samtidigt få leveranskraft genom den juniora konsulten. Därmed kan vi erbjuda en bättre prisbild samtidigt som vi kan hålla kvalitet i leveransen. 

The Random Forest Way

The Random Forest Way är vårt ramverk med metoder och processer för våra uppdrag där vi återanvänder lärdomar och ständigt för in nya kunskaper. Syftet är att kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet och en likvärdig leverans i alla uppdrag, oavsett vilken konsult som arbetar med uppdraget. Ramverken består både av rent tekniska aspekter, till exempel hur vi ska göra för att systemen ska gå fortare att utveckla och bli enklare att förvalta, och organisatoriska aspekter som projektplaner.

Vi har en plattform för att dela och sprida kunskap internt, så att våra konsulter alltid har nära tillgång till sina kollegors kompetens. Det gör att vi alltid är större än en enskild konsult. Läs gärna mer om hur vi arbetar med kunskapsdelning och innovation under Karriär.

Våra paketerbjudanden

Utöver skräddarsydda tjänster erbjuder vi ett antal färdiga paket. Paketen ger dig som kund högsta möjliga transparens, både vad gäller pris och omfattning, och du får möjlighet att starta inom ett avgränsat område för att sedan kunna skala upp efter behov:

BI ROADMAP

Testa Business Intelligence i molnet med vårt pilotpaket BI Cloud. Till ett fast pris har du möjlighet att utvärdera hur Business Intelligence kan skapa värde i en avgränsad del av din verksamhet.

BI CLOUD

Testa Business Intelligence i molnet med vårt pilotpaket BI Cloud. Till ett fast pris har du möjlighet att utvärdera hur Business Intelligence kan skapa värde i en avgränsad del av din verksamhet.

AI KICKSTARTER

Med AI Kickstarter hjälper vi dig att identifiera och prioritera business case för avancerad analys och tar fram en analysmiljö för ditt valda case. Efter analysen får du både en rapport över de korrelationer som har hittats samt analysmiljön som du kan använda för ytterligare iterationer.

POWER BI DASHBOARD IN A DAY

Power BI är en effektiv lösning för affärsanalys som ger dig en tydlig, visuell bild av din företagsdata. Med Power BI kan du övervaka statusen i ditt företag med hjälp av anpassade dashboards som uppdateras i realtid.

Share This