Business Intelligence

MOLNBASERAT BESLUTSsTÖD OCH AVANCERAD ANALYS FÖR DATAINTENSIVA ORGANISATIONER
TJÄNSTEPAKET

Random Forest

– ett spetsbolag inom business intelligence, data management och avancerad analys

Random Forest är specialiserat inom Business Intelligence, data management och avancerad analys. Grundat 2012 och vi har vuxit med ca 30 procent per år med god lönsamhet. Idag är vi omkring 40 konsulter. Redan från start har vi arbetat med artificiell intelligens och avancerad analys och var först med att bygga en komplett lösning i molnet för Business Intelligence. Samtidigt som vi ligger i framkant med ny teknologi har vi också haft målet att skapa en bra arbetsplats att jobba på.

BUSINESS INTELLIGENCE

DATA MANAGEMENT

ADVANCED ANALYTICS

DIAD Power BI Workshop

DIAD Power BI Workshop

Workshop April 7, 2022 | 9:00 - 17:00 Would you like to learn how to make critical business decisions in a more efficient, precise and effective manner? Then this 1-day workshop is for you! Together with Power BI you will have a single view of your business data,...

Business Intelligence

BRA DATAKVALITET ÄR BASEN FÖR INTELLIGENTA BESLUTSSTÖD

 

Traditionellt har Business Intelligence använts för planering, budgetering och för att följa upp verksamhetens mål. För att maximera värdet av en Business Intelligence-investering är vår syn att beslutsstödet ska genomsyra hela verksamheten, med så mycket automatik som möjligt, och användas för både operativa och strategiska beslut framåt i tiden.

Data Management

BRA DATAKVALITET ÄR BASEN FÖR INTELLIGENTA BESLUTSSTÖD

 

Bra datakvalitet är basen för intelligenta beslutsstöd. Vi hjälper dig att extrahera, transformera, integrera och analysera din interna och externa affärsinformation. Vi hjälper dig även att välja den teknik som passar din verksamhet bäst, vare sig det är i molnet eller en hybridlösning.

Advanced Analytics

maskininlärning och analysalgoritmer för nya insikter och säkrare prognoser 

Om du redan har gjort en investering i en dataplattform med god kvalitet har du förmodligen en guldgruva framför dig. Med avancerad analys kan du förutsäga dina kunders beteenden, hitta kandidater för merförsäljning, segmentera dina kunder och mycket mer.

På Random Forest är vi specialister på avancerad analys. Vi hjälper företag att utnyttja möjligheterna med sin egen data, både i molnet och on premise, med alla de verktyg som nu finns tillgängliga.

Tjänstepaket

AI KICKSTARTER

Med AI Kickstarter hjälper vi dig att identifiera och prioritera business case för avancerad analys och tar fram en analysmiljö för ditt valda case. Efter analysen får du både en rapport över de korrelationer som har hittats samt analysmiljön som du kan använda för ytterligare iterationer.

RED PINE

Vill du visa budskap som är anpassade för varje besökare på din webb, kundtjänst eller e-handel? Med Red Pine kan du använda självlärande artificiell intelligens för att personalisera din kommunikation, utan att dra igång ett kostsamt IT-projekt.

BI ROADMAP

Skapa en tydlig arbetsplan för att få ut maximalt värde av din satsning på Business Intelligence i molnet. Du får samtidigt en plan för hur du ska bygga en dataplattform som är säker, enkel att utveckla och så billig som möjlig att förvalta.

BI CLOUD

Testa Business Intelligence i molnet med vårt pilotpaket BI Cloud. Till ett fast pris har du möjlighet att utvärdera hur Business Intelligence kan skapa värde i en avgränsad del av din verksamhet.

Azure Synaps

AZURE SYNAPSE ANALYTICS IN A DAY

Under en endags-workshop får du och ditt team lära er hur man bygger en modern dataplattform i Azure och får testa på att arbeta med Azure Synapse. 

POWER BI DASHBOARD IN A DAY

Under en endags-workshop får du och ditt team lära er funktionerna i Microsoft Power BI och hur ni kan få en djupare inblick i er verksamhet genom att visualisera och analysera er data.