Business Intelligence

MOLNBASERAT BESLUTSsTÖD OCH AVANCERAD ANALYS FÖR DATAINTENSIVA ORGANISATIONER
KONTAKTA OSSKARRIÄR

Random Forest

– ett spetsbolag inom business intelligence, data management och avancerad analys

Random Forest är specialiserat inom Business Intelligence, data management och avancerad analys. Grundat 2012 och vi har vuxit med ca 30 procent per år med god lönsamhet. Idag är vi omkring 40 konsulter. Redan från start har vi arbetat med artificiell intelligens och avancerad analys och var först med att bygga en komplett lösning i molnet för Business Intelligence. Samtidigt som vi ligger i framkant med ny teknologi har vi också haft målet att skapa en bra arbetsplats att jobba på.

Bli kontaktad av oss

Business Intelligence

BRA DATAKVALITET ÄR BASEN FÖR INTELLIGENTA BESLUTSSTÖD

 

Traditionellt har Business Intelligence använts för planering, budgetering och för att följa upp verksamhetens mål. För att maximera värdet av en Business Intelligence-investering är vår syn att beslutsstödet ska genomsyra hela verksamheten, med så mycket automatik som möjligt, och användas för både operativa och strategiska beslut framåt i tiden.

Data Management

BRA DATAKVALITET ÄR BASEN FÖR INTELLIGENTA BESLUTSSTÖD

 

Bra datakvalitet är basen för intelligenta beslutsstöd. Vi hjälper dig att extrahera, transformera, integrera och analysera din interna och externa affärsinformation. Vi hjälper dig även att välja den teknik som passar din verksamhet bäst, vare sig det är i molnet eller en hybridlösning.

Advanced Analytics

maskininlärning och analysalgoritmer för nya insikter och säkrare prognoser 

Om du redan har gjort en investering i en dataplattform med god kvalitet har du förmodligen en guldgruva framför dig. Med avancerad analys kan du förutsäga dina kunders beteenden, hitta kandidater för merförsäljning, segmentera dina kunder och mycket mer.

På Random Forest är vi specialister på avancerad analys. Vi hjälper företag att utnyttja möjligheterna med sin egen data, både i molnet och on premise, med alla de verktyg som nu finns tillgängliga.