SQL Server – On Premise

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med alla delar av SQL Server, som t.ex. SSIS, SSAS, SSRS men även de nya delarna kring avancerad analys med R och hur en hybridmiljö mellan moln och on-premise kan fungera.