Random Forest spräcker dussinvallen!

TrendUp
Vi är mycket glada att få ytterligare förstärkning till Random Forest. Rikard Joelsson och Anita Mugenyi har börjat som konsulter inom business intelligence och prediktiv analys. Rikard har lång erfarenhet som BI-konsult i USA och har nu valt att bosätta sig i Sverige igen. Anita är nyligen utexaminerad efter att bland annat studerat BI i Uppsala och Kina.