Random Forest 5 år!

Utan varken pengar eller kunder men med en stark vision och tro på oss själva startade vi igång Random Forest den 12:e september 2012! Med innovation, spetskompetens och bra människor som grundpelare har vi bit för bit tagit vår plats som en av ledarna inom Microsoft BI och avancerad analys. Men för oss har resan bara börjat och vi ser med tillförsikt fram emot resan mot vårt tioårs jubileum!