Random Forest – Ett spetsbolag inom Microsoft BI och avancerad analys

Göteborg
Random Forest West AB

556958-0276

Östra Hamngatan 17
411 10 Göteborg
+46 72 745 65 44

Stockholm
Random Forest AB

556880-2697
Birger Jarlsgatan 55, 5tr
111 45 Stockholm
+46 72 222 15 60

info@randomforest.se

Vi är erfarna konsulter som ständigt söker nya vägar till bättre beslutsstöd. Vi hjälper företag och organisationer med nya perspektiv på deras affär genom att samla ihop och analysera deras interna och externa affärsinformation.

Vi gör detta primärt på Microsofts BI plattform, i molnet med tjänsterna i Azure eller internt med produkterna runt SQL Server.

För oss är det viktigt med en kreativ miljö där vi ständigt strävar efter nya och förbättrade sätt att addera värde till våra kunder. Detta gör också att vi konsulter håller oss i framkant över tid. Tillsammans med våra kunder tar vi på oss utmaningar och upptäcker möjligheter som föder vår innovationsprocess.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!