Data Warehouse – Datalager

Bra datakvalitet är basen för intelligenta beslutsstöd. Random Forest hjälper dig med att extrahera, transformera, integrera och analysera din interna och externa affärsinformation. Vi hjälper dig välja den teknik inom Microsofts plattform som passar vare sig det är i molnet eller on-premise.


Mer om Data Warehouse