BI i Molnet – Azure PaaS

BI Cloud
Att bygga BI med tjänsterna i Azure är en av de starkaste trenderna vi ser just nu. De främsta bakomliggande drivkrafterna vi ser är snabbare time-to-market, nya krav på mobilitet, möjlighet att använda fler tjänster samt att minska kostnaderna.

Öka takten

Marknaden ändras allt snabbare och snabbare, och kraven på agilitet ökar på IT-sidan och speciellt inom BI. Att bygga sin arkitektur med PaaS tjänster i Azure förenklar processen på många sätt. Det mest självklara är att slippa ta hand om hårdvara, licenser, uppgraderingar, backuper etc. Men det öppnar också helt nya möjligheter att jobba med test och utvecklingsmiljöer genom att scriptning av hård- och mjukvara. Dessutom är en arkitektur som är byggd kring tjänster och tydliga gränssnitt väldigt flexibel och varje del självständig vilket minskar behovet av koordinering.

Säker åtkomst överallt

Inte bara kunderna rör sig mer och mer i digitala kanaler, inom organisationen ställs högre krav på att kunna komma åt den information som behövs i jobbet hemifrån, från mobilen och surfplattan. Azure är en bra grundarkitektur för att kunna erbjuda det på ett säkert sätt.

Bygg ut med fler tjänster

”Tänk stort – börja smått” är en ledstjärna hos oss. Låt oss börja någonstans, men ha en arkitektur som tillåter en utbyggnad. I Azure finns redan idag massor med tjänster att koppla ihop sin BI-lösning med, såsom t.ex. Azure ML, Hadoop, kognitiva tjänster etc. Det är också enklare att skapa API:er för att använda informationen i ett datalager eller delar av en Power BI rapport i sitt affärssystem eller tillhandahålla information till sina kunder.

Minska kostnaderna

Att använda molnet ger globalt ett bättre resursutnyttjande genom att fler delar på resurserna. Samtidigt är mängden hårdvara så stor att det globalt alltid kommer finnas överkapacitet. Att skala upp och ut allteftersom minskar också kostnaden genom att du bara betalar för det som används. Ibland kan detta vara ett problem från ett budgeteringsperspektiv och skapa en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen. Oavsett kommer det vara billigare än att köra on-premise.

Kom igång

Vi har tagit fram ett standardpaket för att göra börja sin resa i molnet som går att anpassa storleksmässigt. Ta kontakt med oss på info@randomforest.se om du vill veta mer.

Läs mer om arkitekturen här: Bi Cloud Whitepaper


Random Forest på stjärnjakt!

stjarnjakt

Vi fortsätter jaga blivande stjärnor till vårt lyckade traineeprogram ”Aspire”! I förra veckan hängde Niklas och Johan på KTH för att hitta de med potential att lysa starkast.


Random Forest levererar!

business-5-1246289-640x480 Vi ökar vår leveransförmåga ytterligare för att möta stark efterfrågan hos marknaden inom avancerad analys och beslutsstöd. Vi förstärker vårat team med både kompetens och talang genom att rekrytera Ludwig Sewall, Karin Bendes och André Attar.