Random Forest växer!

TrendUp
Random Forest fortsätter att växa! Denna gång är det Martin Engström som har valt att jobba i ett företag med en tydlig innovativ kultur. Med Martin förstärker vi vår spets inom Microsoft Business Intelligence och prediktiv analys. Martin kommer närmast från Nordicstation och har en mångårig bakgrund som BI-utvecklare.