Random Forest växer!

TrendUp
Efter semestern har Random Forest förstärkts ytterligare med två kompetenta konsulter som ska hjälpa våra kunder att ta smartare beslut.

Johan Stjernberg är nyutexaminerad från datateknik på KTH. Under universitetstiden hade Johan flertalet förtroendeuppdrag och skaffade sig samtidigt erfarenhet av avancerad utveckling på flera svenska företag.

Carl Eriksson har närmast varit egen företagare i ett produktbaserat företag och är nu hungrig på att komma ut i uppdrag där han kan tillämpa sin kompetens och mångåriga erfaranhet inom Microsoftmiljön och databascentriska system.