Med en mer datadriven och automatiserad dataplattform kan Stadium idag ge sina kunder ännu bättre service och erbjuda fler smarta tjänster. Med bland annat avancerad analys och AI-teknik har Stadium tagit steget mot en mer automatiserad kundresa och en starkare digital närvaro.

Stadium har 3 miljoner medlemmar i sin kundkrets och är verksamma i framförallt Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med den nya plattformen vill Stadium ta tillvara på den stora kundbasen för att extrahera insikter och kunskaper – och bli ännu mer effektiva i sin kommunikation.