Genom att bli datadrivna arbetar Stadium för att ge ännu bättre varor och tjänster för sina kunder. Nu har de påbörjat en mycket intressant steg i data-resan med att automatisera och optimera verksamheten genom att utnyttja avancerad analys. I detta steg har Random Forest fått hjälpa de att få till en bra plattform att stå på och stöd att komma igång med de första möjligheterna med avancerad analys och AI-teknik. Se och hör vad Stadium själva tycker i filmen!