Finansiella avvikelser – Undvik fel och bedrägerier med analys

Webinar, 25 feb 12.00-12.45

Vare sig det rör sig om fel eller misstag i en affärsprocess eller ett avsiktligt bedrägeriförsök så kan kostnaden vara stor för en utsatt verksamhet. Både att identifiera samt att åtgärda fel och bedrägerier kan bli dyrt och oftast har det betydelse hur fort det kan detekteras att ett fel har gjorts. I en pågående digitalisering har ekonomiska transaktioner varit den data som samlats upp bäst i organisationen.

Med små investeringskostnader går det att med hjälp av modern AI-teknik att lära en feldetekteringsmodell med god precision att automatiskt hitta fel eller bedrägliga transaktioner. Med nya tillgängliga verksamhetsdata skapar detta goda möjligheter att enkelt reducera fel och bedrägerier. Det finns goda chanser att automatisera och förbättra med redan befintlig data

Talare

Joakim Rydén Sjöstrand - konsult Random Forest

Joakim Rydén Sjöstrand

Anna Max - konsult Random Forest

Anna Max

Pieter Gruyters, expert inom analys.

Pieter Gruyters

Share This