7 sätt att dra nytta av en churn analys

7 sätt att dra nytta av en churn analys

7 sätt att dra nytta av en churn analys Att behålla kunder längre är en lönsam affär Att behålla kunder längre kan i många fall vara en mer lönsam affär än marknadsinsatser mot nya kunder. Inte bara för att anskaffningskostnader ofta är stora för nykundsbearbetning...