Blogg och artiklar

Publicerade artiklar

Data-Podden

Under våren 2022 startade i på Random Forest Data-Podden, en podcast där vi tar upp nyheter och artiklar inom området Data, analys och Business Intelligence! Vi vill göra det enkelt att hålla sig a jour med nyheterna inom data och analys för oss i branschen. Det tar...

Så gör du en Churn-analys från grunden

Churn, eller förlorade kunder är alla affärsverksamheter intresserade av att förhindra. Det kostar nämligen mellan fem och tjugofem gånger så mycket att anskaffa sig nya kunder istället för att behålla existerande kunder. Källa (Harvard Business Review). Den enkla...

Affärsmöjligheter butikskedjor inte vill missa med molnet

Att lyfta analys- och dataplattformen till molnet har många goda nyttoeffekter genom ökad flexibilitet, skalbarhet och nya visualiseringsmöjligheter som IT-avdelningen kan räkna hem direkt. Bara dessa är nog för att investera i en ny molnet-lösning men de stora...

Budget & Prognos – Använd den data du redan har!

Använd den data du redan har för bättre styrning Öka graden av måluppfyllelse genom mer verksamhetsnära samarbete och förankringTillgängliggör budget och mät fler perspektiv Ekonomisk styrning, där budget och prognos ingår, är för de flesta företag det enskilt...

7 sätt att dra nytta av en churn analys

Att behålla kunder längre är en lönsam affär Att behålla kunder längre kan i många fall vara en mer lönsam affär än marknadsinsatser mot nya kunder. Inte bara för att anskaffningskostnader ofta är stora för nykundsbearbetning utan även för att insatser för att behålla...

Trigger Azure Data Factory using Eventgrid

Trigger Data Factory Pipelines using Azure Event Grid  initiate a pipeline with custom triggers and Azure Event Grids Introduction Data pipelines are increasingly being used throughout organisations to provide data to different applications. Data is created in...

Metod för att identifiera affärsdrivare

Metod för att identifiera affärsdrivare Öka graden av måluppfyllelse genom mer verksamhetsnära samarbete och förankringTänk i termer av drivare, inte konton Den ekonomiska styrningen uppfattas tyvärr ofta som abstrakt och svår att koppla till daglig verksamhet för de...

Budgetverktyg – Då ska du byta ut Excel

Då ska du byta ut Excel!  Säkra tecken på att det är dags att titta på ett budgetverktyg Excel är fantastiskt, eller?  Excel är fantastiskt. Det är flexibilitet, kraftfullt och förhållandevis användarvänligt. Man kan intuitivt både manipulera och visualisera data....

Data Dagen – Random Forest 10 år!

Data Dagen 2022 RANDOM FOREST firar 10-årsjubileum med att introducera ett halvdagsevent inom DATA Stort tack till er som kom och firade med oss på Random Forests 10-årsjubileum hösten 2022!  Vi firade stort genom att anordna ett event med inspiration och mingel inom...

Så beräknar du kundlivslängd från en avhoppsrisk i Excel

Att förstå kunders avhoppsbeteenden är en central insikt inom kundhantering för företag som vänder sig till privatkunder. Med denna kunskap kan man både förstå bättre hur man kan behålla kunder längre men även vilka kunder som man bör koncentrera sin...
Data-Podden

Data-Podden

Under våren 2022 startade i på Random Forest Data-Podden, en podcast där vi tar upp nyheter och artiklar inom området Data, analys och Business Intelligence! Vi vill göra det enkelt att hålla sig a jour med nyheterna inom data och analys för oss i branschen. Det...

Share This