Blogg och artiklar

Publicerade artiklar

7 sätt att dra nytta av en churn analys

Att behålla kunder längre är en lönsam affär Att behålla kunder längre kan i många fall vara en mer lönsam affär än marknadsinsatser mot nya kunder. Inte bara för att anskaffningskostnader ofta är stora för nykundsbearbetning utan även för att insatser för att behålla...

Är Data Lakehouse framtiden för dataplattformar?

Är Data Lakehouse svaret på hur man bringar ordning och reda i er kaotiska Data Lake eller får fart på den långsamma utvecklingen i ditt Data Warehouse? Du som står inför att införa en dataplattform i molnet, måste du tänka om kring din arkitektur? Det har skett...

Affärsmöjligheter butikskedjor inte vill missa med molnet

Att lyfta analys- och dataplattformen till molnet har många goda nyttoeffekter genom ökad flexibilitet, skalbarhet och nya visualiseringsmöjligheter som IT-avdelningen kan räkna hem direkt. Bara dessa är nog för att investera i en ny molnet-lösning men de stora...

Budget & Prognos – Använd den data du redan har!

Använd den data du redan har för bättre styrning Öka graden av måluppfyllelse genom mer verksamhetsnära samarbete och förankringTillgängliggör budget och mät fler perspektiv Ekonomisk styrning, där budget och prognos ingår, är för de flesta företag det enskilt...

Så beräknar du kundlivslängd från en avhoppsrisk i Excel

Att förstå kunders avhoppsbeteenden är en central insikt inom kundhantering för företag som vänder sig till privatkunder. Med denna kunskap kan man både förstå bättre hur man kan behålla kunder längre men även vilka kunder som man bör koncentrera sin...

Metod för att identifiera affärsdrivare

Metod för att identifiera affärsdrivare Öka graden av måluppfyllelse genom mer verksamhetsnära samarbete och förankringTänk i termer av drivare, inte konton Den ekonomiska styrningen uppfattas tyvärr ofta som abstrakt och svår att koppla till daglig verksamhet för de...

Trigger Azure Data Factory using Eventgrid

Trigger Data Factory Pipelines using Azure Event Grid  initiate a pipeline with custom triggers and Azure Event Grids Introduction Data pipelines are increasingly being used throughout organisations to provide data to different applications. Data is created in...

Så gör du en Churn-analys från grunden

Churn, eller förlorade kunder är alla affärsverksamheter intresserade av att förhindra. Det kostar nämligen mellan fem och tjugofem gånger så mycket att anskaffa sig nya kunder istället för att behålla existerande kunder. Källa (Harvard Business Review). Den enkla...

Budgetverktyg – Då ska du byta ut Excel

Då ska du byta ut Excel!  Säkra tecken på att det är dags att titta på ett budgetverktyg Excel är fantastiskt, eller?  Excel är fantastiskt. Det är flexibilitet, kraftfullt och förhållandevis användarvänligt. Man kan intuitivt både manipulera och visualisera data....
Share This