Tjänster

Data Warehouse

Bra datakvalitet är basen för intelligenta beslutsstöd. Random Forest hjälper dig med att extrahera, transformera, integrera och analysera din interna och externa affärsinformation.

Business Intelligence

Traditionellt har business intelligence handlat om att planera, budgetera och följa upp mot verksamhetens mål, vilket är viktigt. Men för att maximera värdet av en bi investering, tror vi på att låta beslutsstödssystemet genomsyra hela verksamheten och användas för både operativa och strategiska beslut framåt i tiden.

Advanced Analytics

Har du redan gjort en investering i ett data warehouse med god kvalitet har du förmodligen en guldgruva framför dig. Förutsäg dina kunders beteenden, hitta kandidater för merförsäljning, upptäck mönster, segmentera dina kunder och mycket mer. Gör det dessutom till en automatisk process där du låter systemet lära sig över tid. Verktygen har du med största sannolikhet redan på plats.

Innovation

Vi jobbar ständigt med en innovativ process för att ta till vara all den kreativitet som finns hos våra konsulter, men också för att lyfta blicken mot framtiden. På detta sätt attraherar vi de bästa konsulterna och behåller dem över tid.