Business Intelligence

Traditionellt har business intelligence handlat om att planera, budgetera och följa upp mot verksamhetens mål, vilket är viktigt. Men för att maximera värdet av en bi investering, tror vi på att låta beslutsstödssystemet genomsyra hela verksamheten och användas för både operativa och strategiska beslut framåt i tiden.

Mer om Business Intelligence